Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.12.2021 do 21.12.2021.


Usnesení vlády k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území ČR z regionu jižní Afriky (č. 1084)

438/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

438

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. listopadu 2021 č. 1084

x xxxxxxxx importu nové xxxxxxxx X.1.1.529 koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 na území Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 1065 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx smyslu §5 xxxx. a) xx x) xxxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 27. xxxxxxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 20. xxxxxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. důrazně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx všem občanům xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 12 xxxxx x xxxxxxxxxx 14 dnech xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx nebo Xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx

1. xxxx osobám, xxxxx xxxxxxxx déle xxx 12 xxxxx x xxxxxxxxxx 14 xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Namibie, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zambie nebo Xxxxxxxxx,

x) xxxx vstupem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dne 26. xxxxx 2021, x. j.: MZDR 20599/2020-126/MIN/KAN,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) negativním výsledkem XX-XXX xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx viru XXXX XxX-2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vystaveným xxxxxx xxxxxxxxxx provádět xxxxx xxxx v xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 72 xxxxx xxxx započetím xxxxx; xxxxxxxxx disponovat dokladem x xxxxxxxx testu xx xxxxxxxxx přítomnosti xxxx SARS XxX-2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nóty xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx České republiky x xxxxxxxxxx zajištění xxxxx na stanovení xxxxxxxxxxx viru SARS XxX-2 xxxx xxxxx Xxxxx republiky, a

ii) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx XX-XXX test xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, doklad o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxxx xxxxxxx x) bodu x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx 24 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx se xxxxxxxx XX-XXX xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2,

e) nejdříve 10. den, xxxxxxxxxx xxxx 14. xxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx XX-XXX xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2,

x) xxxxxxxx xx xx doby xxxxxxxx XX-XXX xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx viru XXXX CoV-2 xxxxx xxxxxxx e) samoizolaci xxxxx xxxx XX/1,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx IV/1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek (bez xxxxxxxxxxx ventilu) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 94 % xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxx 14 xxx po xxxxxx xx území Xxxxx republiky,

2. že xxx XXX/1 xxxxxxx xxx pracovníky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxxxxx 6 let xxxx, nenavštěvují-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx a trvalé xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx země xxxxxxx x bodu X.,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x žádostech x xxxx a xxxxxx podaných xx xxxxxxxxxxxxxxx úřadech Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx I.,

5. nevyznačit xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx země xxxxxxx x bodu X.; to xxxxx x xxx žádosti xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. že samoizolací xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx x x xxxxxxxxx péče o xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xx xxxx XXX/3 xx XXX/5 xxxxxxx xxx žádosti podávané x zahraničně xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx rozhoduje xxxxx ministr xxxxxxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 438/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.11.2021 x xxxxxxxx končí 20.12.2021.

Xx znění tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

459/2021 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1121)

s xxxxxxxxx od 7.12.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.