Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.11.2021.


Usnesení vlády k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 1067)

436/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

436

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 25. listopadu 2021 x. 1067

k xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 1065 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx ustanovení §6 xxxx. 1 písm. x) krizového zákona.
 

Vláda xxxxxx s účinností xxx xxx 26. xxxxxxxxx 2021 od 00:00 xxx.

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří poskytují xxxxxx lůžkovou péči xxxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19, xx xxxx xxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx

x. xxxxxxxxxx xxxx,

xx. xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

xxx. xxxxxxx péče, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19,

xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx povinnost xx nevztahuje na xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost x gynekologie x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxx xxxx,

2. ministru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x bodu 3 v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19, xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x bodu 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx v tomto xxxxx,

4. hejtmanům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx příkazy k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx 1, x xx xx xxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx 3, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx povinnosti, a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti,

5. poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx nelékařské zdravotnické xxxxxxxx xxxxx xxxx 1, x xxxx xxxxxx, x xx xx 1 xxx x xxx xxxxx xxxx nejpozději následujícího xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

6. xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x skutečné xxxx, xx kterou x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávána, x toto xxxxxxxxx xxxxxx v jednom xxxxxxxxxx této osobě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hejtmanovi, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx příkaz xxxxx xxxx 4; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx pracovní povinnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx vykonávána xxxxxxxx povinnost, xxxx xxxxxx pracovní povinnosti, xxxxxxx a podpis xxxxx oprávněné jednat xx xxxxx vystavující xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxxxxx zdravotnictví,

poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 x 5,

xxxxxxxx a xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 436/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.11.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.