Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.11.2021.


Usnesení vlády k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 1067)

436/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

436

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021 č. 1067

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 1065 ze xxx 25. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 26. xxxxxxxxx 2021 od 00:00 xxx.

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a zdravotnickým xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnické povolání, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x. ambulantní péče,

ii. xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

xxx. xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx zdravotnickém zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19,

xxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; tato povinnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

2. ministru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o přijatých xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx příkazy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx usnesení xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx 1, x to xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxx 3, xxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotnických pracovníků, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx povinnosti, a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. poskytovatelům xxxxxxxxxxx služeb, xx xxx nebo xx xxxxxxx zaměstnance se xxxxxxxx povinnost podle xxxx 1, sestavit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle bodu 1, x xxxx xxxxxx, a xx xx 1 dne x při xxxxx xxxx nejpozději xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

6. xxxxxx podle xxxx 3 xxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx pracovní povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x toto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě x xxxxx vyhotovení xxxxxx hejtmanovi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx konkrétní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxxxx osoby, x xxxxx xxxx vykonávána xxxxxxxx xxxxxxxxx, dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx osobu xxxxxxxxxxx xxxx potvrzení.
 

Provedou:

ministr xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení x xxxxxx 4 x 5,

xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 436/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.11.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.