Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.11.2021.


Usnesení vlády k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 1067)

436/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

436

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021 č. 1067

x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 1065 xx xxx 25. listopadu 2021, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, tímto ve xxxxxx ustanovení §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxx x účinností xxx xxx 26. xxxxxxxxx 2021 od 00:00 xxx.

1. k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xx dobu xxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zdravotnickým xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx

x. xxxxxxxxxx xxxx,

xx. xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

xxx. xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19,

xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx x bodu 3 x procesu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxx péči xxxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bodu 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx příkazy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx 1, x xx xx základě konkrétního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 3, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. poskytovatelům xxxxxxxxxxx služeb, xx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle bodu 1, x tyto xxxxxx, x xx xx 1 xxx x při xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

6. xxxxxx podle bodu 3 xxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pracovní povinnosti x x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jednom xxxxxxxxxx xxxx osobě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx konkrétní xxxxx vydal příkaz xxxxx bodu 4; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx vykonávána xxxxxxxx xxxxxxxxx, dobu xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxx a podpis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vystavující xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb uvedení x xxxxxx 4 x 5,

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 436/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.11.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.