Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.11.2021 do 26.12.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26.11.2021 (č. 1065)

434/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

434

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021 č. 1065

xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx

xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXX

xx xxxx 30 xxx od 00:00 xxxxx xxx 26. xxxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx smyslu §5 xxxx. x) až x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx krizová xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a koordinovat xxxxx xxxxx xxxx X. tohoto xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx požádat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx řízené ministerstvo xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx pracovišti je xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákazy a xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poslaneckou sněmovnu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx podle bodu X. xxxxxx usnesení;

VI. xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 26. xxxxxxxxx 2021 x 00:00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 434/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 26.11.2021 x xxxxxxxx končí 25.12.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.