Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.11.2021 do 26.12.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26.11.2021 (č. 1065)

434/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

434

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021 x. 1065

xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

vyhlašuje

pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx České republiky

NOUZOVÝ XXXX

xx xxxx 30 xxx xx 00:00 xxxxx xxx 26. xxxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx požádat xxxxx x předchozí xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s vyhlášeným xxxxxxxx stavem, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx ministerstvo xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx před jejich xxxxxxxxxx;

XXX. stanoví, xx xxxxxxxx kritické infrastruktury xxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovišti xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákazy x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochranná x mimořádná opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxx;

X. pověřuje xxxxxxxx xxxxx informovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx, že toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 26. xxxxxxxxx 2021 x 00:00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 434/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.11.2021 x platnost xxxxx 25.12.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.