Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.11.2021 do 26.12.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26.11.2021 (č. 1065)

434/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

434

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 25. xxxxxxxxx 2021 č. 1065

vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx

xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXX

xx dobu 30 xxx xx 00:00 xxxxx xxx 26. xxxxxxxxx 2021.
 

Vláda

I. nařizuje xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace krizová xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X. tohoto xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o předchozí xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx nebo xxx řízené xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. stanoví, že xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na xxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xxxxxx x platná ochranná x mimořádná xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví nejsou xxxxx vyhlášením xxxxxxxxx xxxxx dotčena;

V. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poslaneckou sněmovnu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle bodu X. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 26. xxxxxxxxx 2021 v 00:00 xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxx xxxx účinnosti.
 

Provedou:

ministři,

vedoucí xxxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx správy

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 434/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.11.2021 x xxxxxxxx xxxxx 25.12.2021.

Xx dni uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.