Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.11.2021 do 26.12.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26.11.2021 (č. 1065)

434/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

434

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021 x. 1065

vláda x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx

xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXX

xx xxxx 30 xxx xx 00:00 xxxxx xxx 26. xxxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krizová xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví vláda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle bodu X. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k opatřením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxx řízené xxxxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxx pravomocí, a xx před xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, xx xxxxxxxx kritické infrastruktury xxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx pracovišti xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákazy x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xxxxxx x platná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xxxxx vyhlášením nouzového xxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu Xxxxxxxxxx České republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx usnesení;

VI. xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 26. xxxxxxxxx 2021 v 00:00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx města Xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 434/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.11.2021 x xxxxxxxx xxxxx 25.12.2021.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.