Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022

356/2021 Sb.
 

Nařízení vlády

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu §1

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu §2

Výše základní výměry důchodu §3

Zvýšení důchodů v roce 2022 §4

Účinnost §5

INFORMACE

356

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 27. xxxx 2021

o xxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx za xxx 2020, xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2020, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2022 x xxxxxxxx výměry xxxxxxx xxxxxxxxx pro rok 2022 x x xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2022
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/2016 Sb.:

§1

Výše všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2020 a přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx

(1) Xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2020 xxxx 36 119 Xx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2020 xxxx 1,0773.

§2

Výše xxxxxxxxxx hranic xxx xxxxxxxxx výpočtového xxxxxxx

Xxx rok 2022 xxxx

x) první xxxxxxxx xxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx činí 17 121 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činí 155 644 Kč.

§3

Xxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxx

Xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx, invalidního, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx rok 2022 činí 3 900 Xx.

§4

Zvýšení xxxxxxx x xxxx 2022

(1) Důchody xxxxxxxx, invalidní, vdovské, xxxxxxxx x sirotčí xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2022 xx xxxxxxx od 1. xxxxx 2022 xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x 350 Kč xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výměra xxxxxxx xx xxxxxxx

1. x 1,3 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxx, od xxxxx xx xxxxxxxxx výměra xxxxxxx, x

2. x 300 Kč; jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, který xx vyplácí v xxxx výši1).

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx souběh x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která souvisí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx při xxxxxxxx výplaty důchodu xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xx podle xx xxxx procentní xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx dne xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx jestliže nebyly xxxxxxxx x procentních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.
 

Ministryně xxxxx a sociálních xxxx:

Xxxx.-Xxx. Xxxxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 356/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §67c xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 323/2021 Sb.