Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022

356/2021 Sb.
 

Nařízení vlády

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu §1

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu §2

Výše základní výměry důchodu §3

Zvýšení důchodů v roce 2022 §4

Účinnost §5

INFORMACE

356

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 27. xxxx 2021

x xxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx xxx 2020, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2020, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2022 a xxxxxxxx výměry důchodu xxxxxxxxx xxx rok 2022 x x xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2022
 

Vláda xxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) zákona x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona x. 212/2016 Xx.:

§1

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2020 a přepočítacího xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2020 činí 36 119 Kč.

(2) Xxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx úpravu všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2020 xxxx 1,0773.

§2

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení výpočtového xxxxxxx

Xxx xxx 2022 xxxx

x) první xxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx činí 17 121 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení výpočtového xxxxxxx xxxx 155 644 Xx.

§3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sirotčího xxxxxxx xxx rok 2022 xxxx 3 900 Xx.

§4

Zvýšení xxxxxxx v xxxx 2022

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2022 xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xxx, xx

x) základní xxxxxx xxxxxxx se zvyšuje x 350 Kč xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

1. x 1,3 % xxxxxxxxx výměry xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxx, od xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a

2. o 300 Xx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx více xxxxxxx, zvyšuje xx x tuto částku xxx xxxxxx, který xx vyplácí x xxxx výši1).

(2) Xx-xx xxxxxx upraven xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx ve výši xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx souběh x výdělečnou činností, xxxxxx se xxx xxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx úpravy xxxxxxx, xxxx při xxxxxxxx výplaty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b), x xx podle xx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vdovských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvyšují, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvýšených xxxxx odstavce 1.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.
 

Ministryně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxxx.-Xxx. Xxxxxxxx, MSc., x. x.

Informace

Právní předpis x. 356/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2022.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §67c xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx č. 323/2021 Xx.