Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.09.2021.


Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky

337/2021 Sb.
 

Vyhláška

§1  §2  §3

Příloha - Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky

INFORMACE

337

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxx 2021

x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dvousetkoruny xx 150. xxxxxx xxxxxxxx Františka Kupky
 

Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 442/2000 Xx. x xxxxxx x. 89/2018 Xx.:

§1

(1) Xxxx 22. xxxx 2021 se xx 150. xxxxxx xxxxxxxx Františka Xxxxx xxxxxx xxxxxxx stříbrná xxxxx xx 200 Xx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x matovým xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(3) Dvousetkoruna xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 925 dílů xxxxxxx a 75 xxxx mědi. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 13 x, xxxx průměr 31 xx x xxxx 2,3 mm. Xxx ražbě xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stříbra xxxxxx 1 %, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 0,26 x, xxxxxxxx x xxxxxxx 0,1 xx x xxxxxxxx v síle 0,15 xx. Hrana xxxxxxxxxxxxx v běžném xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx provedení xx xxxxxx x vlysem "XXXXX NÁRODNÍ XXXXX * Xx 0.925 * 13 g *".

§2

(1) Na xxxxx xxxxxx dvousetkoruny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx "XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX". X xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx text "XXXXX XXXXXXXXX" tvořený xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zkratkou xxxxxxx xxxxxxxx "200 Kč". Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X" x "X" je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx straně dvousetkoruny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x děl Xxxxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx "XXXXXX XXXXXXX XXXXX". V xxxx xxxxx mince xx xxxxxxx xxxxxx xxxx "XXXXX XXXXXXXXX" xxxxxxx spojenými xxxxxxx x xxxxxx xxxxx "1871" a "2021". Xxxxxx autora xxxxx Xxxxx Fejfara xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uvedeno x příloze x xxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 22. xxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 337/2021 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx stříbrné dvousetkoruny xx 150. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx

(xxxxx x xxxxxx xxxxxx)

Informace

Právní předpis x. 337/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 22.9.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.