Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.09.2021.


Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky

337/2021 Sb.
 

Vyhláška

§1  §2  §3

Příloha - Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky

INFORMACE

337

VYHLÁŠKA

ze dne 25. xxxxx 2021

x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dvousetkoruny xx 150. výročí xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, ve xxxxx zákona x. 442/2000 Sb. a xxxxxx x. 89/2018 Xx.:

§1

(1) Xxxx 22. xxxx 2021 xx xx 150. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Kupky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 200 Xx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx").

(2) Dvousetkoruna xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx provedení s xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 925 xxxx xxxxxxx a 75 xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je 13 x, její průměr 31 xx x xxxx 2,3 mm. Xxx ražbě xxxxxxxxxxxxx xx přípustná odchylka x xxxxxx stříbra xxxxxx 1 %, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 0,26 x, xxxxxxxx v xxxxxxx 0,1 mm x xxxxxxxx x xxxx 0,15 xx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx provedení je xxxxxx x vlysem "XXXXX XXXXXXX XXXXX * Ag 0.925 * 13 g *".

§2

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x děl Xxxxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xx zakomponován xxxxxx xxxx "XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX". X xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx "XXXXX XXXXXXXXX" xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "200 Xx". Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx písmeny "X" x "X" xx xxxxxxxx při spodním xxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxx straně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xx zakomponován xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx "XXXXXX XXXXXXX HUDBU". X xxxx xxxxx xxxxx xx umístěn svislý xxxx "KUPKA FRANTIŠEK" xxxxxxx xxxxxxxxx písmeny x xxxxxx texty "1871" x "2021". Xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx se xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 22. xxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 337/2021 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx stříbrné dvousetkoruny xx 150. xxxxxx xxxxxxxx Františka Xxxxx

(xxxxx x xxxxxx strana)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 337/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.9.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.