Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

330/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o obcích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o krajích Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákoníku práce Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST Čl. X

INFORMACE

330

XXXXX

xx dne 18. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 302/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx č. 157/2010 Xx., zákona č. 166/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 14/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona x. 99/2017 Sb., zákona x. 148/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 195/2017 Sb., zákona x. 259/2017 Xx., xxxxxx č. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Sb., zákona x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona č. 164/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2020 Sb., zákona x. 300/2020 Xx., xxxxxx x. 438/2020 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx., xxxxxx x. 248/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x zákona x. 270/2021 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx domácnosti xxxx xxxx x xxx" xxxxxxxxx slovy "jiné xxxxxxx osoby xxxx xxxx o xx".

2. X §3 písm. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "fyzickou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39".

3. V §38x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Otcovská náleží, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nastal x xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx prodlužuje x xxxxxxxxxx dny, xx které xxxx xxxx hospitalizováno xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx dítěte nebo xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx narození xxxxxx; za xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx propuštění x xxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §38x odst. 1 xx xxxxx "1 xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "2 xxxxx".

5. X §38b odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxx x otcovské xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx pojištěnec xxxx x období podle §38x xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxx trvá x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ode xxx narození xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x období počínajícím xxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx období 6 xxxxx ode xxx narození xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.".

6. X §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx domácnosti, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx" x slova "xxxxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "ženy".

7. X §39 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxx 10 xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx x linii xxxxx88) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (manželky) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx (manželky) nebo xxxxxxxxxxxxxx partnera (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) zaměstnance".

Poznámka pod xxxxx x. 88 xxx:

"88) §772 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. X §41x xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "7 kalendářních xxx xx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx".

9. X §41x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxx rozumí fyzická xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx paliativní péče x xxxxxxxxxx xxxx x domácím xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.

10. X §41x xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 4" x xxxxx "xxxxxxxx 3" xx xxxxxxxxx xxxxx "odstavci 4".

11. X §41a xxxx. 8 xx xxxxx "5 a 6" xxxxxxxxx xxxxx "6 x 7".

12. X §43 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "jiného xxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxx".

13. X části xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx XX xx xxxxx "PENĚŽITÉ XXXXXX X MATEŘSTVÍ," xxxxxx xxxxx "OTCOVSKÉ,".

14. X xxxxx čtvrté xxxxx XX xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx díl 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxx 2

Posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx

§67x

Xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotních xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx matky xxxxxx; v xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v §61 xxxx. 1 xxxx. x) a x).".

Xxxxxxxxx díly 2 xx 4 se xxxxxxxx jako díly 3 xx 5.

15. X §72b xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x inkurabilním xxxxx, potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.".

16. X §72b se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věty "Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx podat xx 8 dnů xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby z xxxxxxxxxxxxx; x později xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx inkurabilní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

17. X §72x xxxx. 3 xx xx slova "xxxxxxx péče" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxx,".

18. X §72x xxxx. 2 xxxx. x) x x xxxxxxxx 3 xx text "72g" xxxxxxxxx xxxxxx "§72x xxxx. 1".

19. X §72x písm. a) x x §138a xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x xxx propuštění xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx §72x odst. 2".

20. X §72x xxxx. b) xx xxxxx "x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §72x xxxx. 2".

21. X §72x xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx," xxxxxxxx xxxxx "u xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx".

22. X §72x xxxx. i) xx za xxxxx "xxx tiskopisu" xxxxxxxx xxxxx "o vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx".

23. X §72x xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby v xxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x vzniku potřeby xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx §72x odst. 1 věty xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx diagnózy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, místo xxxxxxxxx xxxxxx6) v Xxxxx xxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontroly,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx x den, xxx xxxx vydány.".

24. V §74 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo ", otcovské".

25. V §74 xxxx. 2 xx za slova "xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx,".

26. X §83 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx slova "xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx hospitalizace xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx matky xxxxxx xxx účely otcovské, xxxx".

27. X §84 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 4".

28. X §84 xxxx. 3 písm. x), x §95 xxxx. 1 písm. x) x v §158 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "fyzické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §39".

29. X §109 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxx. 3 xxxx xxxx. 4" nahrazují xxxxx "xxxx. 4 xxxx odst. 5".

30. X §109 xx xx konci odstavce 8 xxxxxxxx xxxx "Xxx výplatu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §38x odst. 2 větě druhé xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hospitalizace xxxxxx xx zdravotních xxxxxx xx straně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hospitalizace, xxxxx spadají xx xxxxxx 6 týdnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.".

31. X §138 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), p), q) x x) x x §138x xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x) xx xxxx "§72x" nahrazuje textem "§72x xxxx. 1".

32. X §138x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxx "§67 xxxx. x)" xxxxxxxx slova "nebo §67x písm. b)".

33. X §138x xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxx "§72x xxxx. a)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx §72x xxxx. 2 xxxx. a)".

34. V §138x odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxxx §72x xxxx. 2 xxxx. x)".

35. X §138a xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x rozporu s §67x písm. x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxxxx.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx uplatňování nároku xx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx kontrole se xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x tehdy, xxxxx xx dítě xxxxxxxx x období 6 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x v xxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neuplynulo xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx narození xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx dítěte xx xxxx, xxxxxx xxxx dávka xxxxx x délce xxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx nastal x xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx převzetí dítěte xx xxxx.

2. Za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ošetřující lékař xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dítěte xxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxx hospitalizace xxxxxx xx zdravotních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx 6 xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti podle xxxx 2 xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §39 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud x tento xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §39 xxxx. 2 xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Podpůrčí doba xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx určuje xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx x nároku xxxxxxxxxxx xx ošetřovné x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první až xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx §41x xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ošetřované xxxxx xxxxx 4 xxxxxxxxxx xxx po xxxx jdoucí.

6. Xxxxx §72x xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxx propuštění xxxxxxxxxx xxxxx x hospitalizace xx domácího prostředí xxxxx xx xxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxx lze podat xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §37 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 148/2017 Xx. a zákona x. 310/2017 Xx., xx slova "xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X §16 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 24/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Xx., xxxxxx č. 348/2011 Xx., xxxxxx x. 361/2011 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 148/2017 Xx. x xxxxxx x. 310/2017 Sb., xx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby".

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx

Xx. V

V §72 xxxx. 6 xxxxxx č. 128/2000 Sb., xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 99/2017 Sb., xx xxxxx "xxxxx domácnosti xxxx xxxx o xxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx osoby xxxx xxxx x dítě xxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx

Xx. VI

V §47 xxxx. 6 xxxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 99/2017 Xx., xx slova "člena xxxxxxxxxx xxxx péče x xxx" xxxxxxxxx xxxxx "fyzické osoby xxxx xxxx x xxxx mladší 10 xxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx".

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx

Xx. XXX

X §53 xxxx. 6 zákona č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx zákona x. 99/2017 Xx., xx xxxxx "xxxxx domácnosti xxxx péče x xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx osoby xxxx xxxx o dítě xxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 586/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., zákona x. 169/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 531/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 470/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 247/2017 Xx., zákona x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 181/2018 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 235/2018 Sb., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 163/2019 Xx. a xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §66 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx člena xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxx pečuje x xxxxxxxx osobu x případech uvedených x §39 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx fyzické xxxxx x případech xxxxxxxxx x §39 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. X §70 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "jiné fyzické xxxxx v případech xxxxxxxxx x §39 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx".

3. X §71 odst. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 362/2007 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 116/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 294/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 286/2009 Sb., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Sb., xxxxxx x. 185/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., zákona x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 385/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 155/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona x. 182/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Xx., xxxxxx č. 93/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Sb., xxxxxx x. 148/2017 Xx., xxxxxx č. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 203/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 292/2017 Xx., xxxxxx č. 310/2017 Xx., zákona x. 181/2018 Sb., zákona x. 32/2019 Xx., xxxxxx č. 366/2019 Xx., xxxxxx č. 285/2020 Xx., zákona x. 248/2021 Xx. x xxxxxx x. 251/2021 Sb., se xxxx takto:

1. X §47, §53 xxxx. 1 xxxx. x), §191 a 363 xx slova "xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx".

2. V §219 xxxx. 1 se xxxxx "nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx x §39 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx člena rodiny" xx nahrazují slovy "xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxx o xxxx x případech xxxxxxxxx x §39 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

Xx. X

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 330/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.