Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.12.2022.


Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 a o změně některých zákonů

296/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2021 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o místním referendu §29

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o krajském referendu §30

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §31

INFORMACE

296

ZÁKON

ze dne 21. xxxxxxxx 2021

x zvláštních xxxxxxxxx hlasování ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x roce 2021 a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

§1

§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§2

§2 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§3

§3 zrušen právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§4

§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§14

§14 zrušen právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§17

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§18

§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§24

§24zrušen právním předpisem č. 411/2022 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

§29

X §5 xxxxxx č. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/2019 Xx., xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx 2 xx nepoužije, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, které xx x x xxxx krizového stavu xxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§30

X §5 xxxxxx č. 118/2010 Sb., x xxxxxxxx referendu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/2019 Xx., xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx probíhat xxxxxxxx x xxxxxxx, které xx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§31

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 296/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.8.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

411/2022 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxxx 2023

x xxxxxxxxx od 17.12.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.