Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.12.2022.


Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 a o změně některých zákonů

296/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2021 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o místním referendu §29

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o krajském referendu §30

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §31

INFORMACE

296

XXXXX

xx xxx 21. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v roce 2021 x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

§1

§1 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§2

§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§4

§4 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§5

§5 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§6

§6 zrušen právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§17

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§19

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§21

§21 zrušen právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§22

§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§24

§24xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§25

§25 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§26

§26 zrušen právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§27

§27 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

§28

§28 zrušen právním xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x místním xxxxxxxxx

§29

X §5 zákona č. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/2019 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Odstavec 2 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx místní xxxxxxxxxx probíhat společně x volbami, xxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx referendu

§30

V §5 xxxxxx č. 118/2010 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/2019 Xx., xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Odstavec 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x volbami, které xx x x xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§31

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení.
 

Vondráček v. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 296/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 14.8.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

411/2022 Xx., x xxxxxxxxxx způsobech xxxxxxxxx xx volbě prezidenta xxxxxxxxx x xxxx 2023

x xxxxxxxxx xx 17.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.