Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.08.2021.


Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 a o změně některých zákonů

296/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2021

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Použití zvláštních způsobů hlasování §3

Překážka ve výkonu volebního práva §4

Komise pro hlasování §5

Sčítací komise §6

Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování §7

HLAVA II - HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Podmínky hlasování u volebního stanoviště §8

Zřízení volebního stanoviště §9

Způsob hlasování u volebního stanoviště §10

Evidence oprávněných voličů §11

HLAVA III - HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

Podmínky hlasování při pobytovém zařízení §12

Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení §13

Způsob hlasování při pobytovém zařízení §14

Evidence oprávněných voličů §15

HLAVA IV - HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §16

Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §17

Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §18

Evidence oprávněných voličů §19

HLAVA V - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ZE SEZNAMU OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

Předávání seznamů krajskému úřadu §20

Předávání evidencí obecním úřadům §21

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Předání volební dokumentace a volebních schránek §22

Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu §23

HLAVA VII - FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZPŮSOBŮ HLASOVÁNÍ

Nároky členů komisí pro hlasování, členů sčítacích komisí a členů okrskových volebních komisí §24

Úhrada nákladů §25

HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SOUBĚHU VOLEB A REFERENDA §26

HLAVA IX - PŘESTUPKY §27

HLAVA X - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §28

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o místním referendu §29

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o krajském referendu §30

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §31

INFORMACE

296

XXXXX

xx xxx 21. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasování ve xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx x xxxx 2021 a x xxxxx některých zákonů
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX XX VOLBÁCH XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY X ROCE 2021

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx na osobní xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx onemocněním xxxxx-19 x dalších xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx sněmovna"), xxxxx se uskuteční xx dnech 8. x 9. xxxxx 2021, (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) karanténou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nařízená podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1) x xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19,

x) xxxxxxxxx zařízením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, věznice, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové péče,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x důvodu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx covid-19,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dočasné zařízení, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xx silničního motorového xxxxxxx,

x) zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hlasování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "volební xxxxx") a

2. xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx pobývá x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxxx pro hlasování xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sčítací xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx dnem xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Použití xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx hlasování xx xxxxxxx, xxxx-xx xxx 15. xxxx 2021 trvat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx šířením xxxxxxxxxx xxxxx-19.

§4

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Překážka xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxx osobní xxxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xx xx ke xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vyplní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx izolaci xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přítomnost xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19.

§5

Xxxxxx xxx hlasování

(1) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx krajský xxxx xxx, xxx xx xxxxx okres xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx. Xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx alespoň 5 xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Komise pro xxxxxxxxx xx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx, který x nich xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx volební xxxxx xxxxxxx předsedovi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx hlasování xx xxxxx přítomnost xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx členství x xxxxxxxx volební xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx také zajišťuje xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výpočetní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x internetu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx schránky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxx komise xxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx zřizuje xxxxxxx xxxx xxx území xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx. Xxxxxxx krajského úřadu xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx zapisovatelem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx svěřuje předsedovi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 4 xxxxx.

(3) Na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona upravující xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx komise xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zřízeným xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx členů xxxxxxx komise ve xxxxxxxxxx s Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x hygienických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx pořádek xxx hlasování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x zachování xxxxxxx x řádného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx občanského xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx volič xx x karanténě xxxx izolaci. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Oprávněný xxxxx, xxxxxxx byl xxxxx voličský xxxxxx, xx povinen odevzdat xxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx komise xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

HLAVA II

HLASOVÁNÍ U XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště

U xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněný xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pro xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxx.

§9

Zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s Armádou Xxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxxx České xxxxxxxxx zřídí xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kraji xxxxxxx 1 volební xxxxxxxxxx; xxxxxxxx stanoví, xxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxx část xxxxxxxxx výčtem xxxxx xxxx je xxxx xxxxxxx stanoviště zřízeno. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxx stanovišť xxx, xxx xxxxx městská xxxx spadala xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx stanoviště zřízena.

(2) Xxxxxxx stanoviště xxxx xxx xxxxxxx na xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynulý xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx volebního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.

§10

Xxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Hlasovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx dnem xxxxx x xxxx xx 8 xx 17 xxxxx, a to xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněný xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště umožní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v 17 xxxxx čekají xx xxxxxxxxx xxxx volebním xxxxxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx hlasovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x volebnímu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx řídí pokyny xxxxxx xxx xxxxxxxxx x příslušníků Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx xx provoz u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx hlasování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §7 x 8 xxxxxx obálku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxx, poskytne mu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§12

Xxxxxxxx hlasování xxx pobytovém xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx uzavřeno, může xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx, x

x) volič xxxxx volebního xxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x něm x xxxx, xxx x xxxxx zařízení hlasování xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx x pobytovém xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí krajský xxxx xxxxxxxxxx do 16 xxxxx třetího xxx xxxx xxxxxx xxxx voleb x xxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxx volebního xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxx xxxxxxxx krajský xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx došlo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xx pobytového xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxx seznam xxxx, xxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x každé osoby xxxxx §12 písm. x) xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx. Krajský úřad xxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx. Podle vět xxxxx a druhé xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx došlo x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxx až x xxxxx den voleb; x xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx pobytového xxxxxxxx pouze xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx poskytne.

§14

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx ve vyhrazeném xxxx x xxxx xx 8 xx 22 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dni xxxxx a xx 8 xx 18 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Čas vyhrazený xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx prokázání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x 12 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxx, poskytne xx komise pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§15

Evidence xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx ponechá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xx xxx xxxxxx, pouze xx xxxxxx xxxxx §12, xxxxxx vydala xxxxxx obálku, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x okres xxxxx xxxxxxxx pobytu.

XXXXX IV

HLASOVÁNÍ XX XXXXXXXX PŘENOSNÉ VOLEBNÍ XXXXXXXX

§16

Xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx oprávněné xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx důvodů nemohli xxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxxx xxx hlasování xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx schránky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa, xxx xxxxxx. Požádat xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx telefonním čísle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx 20 xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx voleb. Oprávněný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx kraje, x telefonní číslo.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx svých internetových xxxxxxxxx xx desátého xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx hlasování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx.

§18

Xxxxxx hlasování xx xxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 8 do 22 xxxxx prvního xxx xxxxx x od 8 xx 14 xxxxx xxxxxxx dne xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxx xxxx pro xxxxxxxxx do zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx druhém xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x 3 xxxxxx. Xxxxxxx xxxx tuto skutečnost xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xxxxxxxxx o ní Xxxxxxxxxxxx vnitra a Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxx xxx hlasování xxxx, co xx xxxxxxx xx místa, xxx xxxxxx oprávněný xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx voliče x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx, platí, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Komise xxx xxxxxxxxx vydá oprávněnému xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx razítkem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx oprávněných xxxxxx

Xxxxxx xxx hlasování v xxxxxxx podle §17 xxxx. 4 xxxxxxx, xxxxxx oprávněným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx volič xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx hlasování xxxxxxxx.

HLAVA V

PŘEDÁVÁNÍ XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11, 15 a 19, xxxxxx odevzdaných voličských xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, neprodleně xxxxxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxxx evidencí xxxxxxx xxxxxx

(1) Krajský xxxx xxxxxxxxxx ve 14 xxxxx xxx před xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx hlasovali x xxxxxxxxx stanoviště, xxxxxxx xxxxxx příslušným podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxxxxxxxx x 10 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx předá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požádali x hlasování do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx 22 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx pobytovém xxxxxxxx, xxxxxxx úřadům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx předané krajským xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx výpisů xx stálého seznamu xxxxxx. Údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx o voliči xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx seznamu voličů x xxxxx xxxxxx xxxxxxx poznámka, že xx xxxxxx ve xxxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx obecním xxxxxx, xxxxxx úřad údaje xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx odstavců 1 xx 3 bezodkladně xxxxx xxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je volič xxxxxx.

(5) Dostaví-li xx xx volební xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxx přenesených xx xxxxxx ze stálého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx úřední obálku, xxxxxxxx volební xxxxxx xx hlasování neumožní. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx stálého xxxxxxx voličů xxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx x u xxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ověřila, xx xxx xxxxxxxxxx.

HLAVA VI

ZJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxx volební xxxxxxxxxxx x volebních xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx úřadu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x krajský xxxx protokol. Uschování xxxxxxxxxx xxxxxxx schránky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxx do xxxxxxx xxxxxxxxx x následujícím xxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx schránky x vytištěné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jejich xxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx výsledků hlasování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výsledků hlasování Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx komise posuzuje xxxxx x zjišťuje xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxxxx xxxxxx postupem, xx xxxxx xx obdobně xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx právo být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zpracováním xxxxxxxx voleb, xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx voleb, členové Xxxxxx xxxxxxx komise x jejího xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a koalic, xxxxxxx xxxxxxxxxx listina xxx volby xxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxx xx prokáží xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx vyhotoví xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxxxxx zákona, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx sčítací xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x volební xxxxxx xxxxx sčítací xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zápis xx xxxxxxxxxx místě xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

(5) Xxxxx statistický úřad xxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx započtení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx hlasování, xxxxx sčítacích xxxxxx x členů okrskových xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Činnost xxxxx komise xxx xxxxxxxxx x člena xxxxxxx komise je xxxxx úkonem x xxxxxxx zájmu.

(2) Člen xxxxxx xxx hlasování x člen xxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx funkce x xx náhradu mzdy, xxxxx, xxxxxxxxxx příjmu xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výdělku xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele. Xxxx komise xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx komise, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx služebním xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdělku xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx 340 Xx xx 1 den.

(3) Xxxx komise xxx xxxxxxxxx má xxxxx xx odměnu xx xxxx 5 000 Xx xx každý xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx. Člen xxxxxxx xxxxxx xx nárok xx xxxxxx xx xxxx 5 000 Xx.

(4) Odměny podle xxxxxxxx 3 vyplácí xxxxxxx úřad.

(5) Xxx xxxxx se zvyšuje xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx volebního xxxxxx x 500 Xx.

§25

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Krajský xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náklady xx

x) xxxxxx členů xxxxxx xxx hlasování a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §5 x §9 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx komise.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4 xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx i náklady xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §3.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX VOLEB X REFERENDA

§26

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x referendu xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx svobodou z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x referendu (dále xxx "oprávněná xxxxx"), xxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x místním referendu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x pobytovém zařízení, xxxxx se nachází xx území xxxx, xx které se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx má xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx, nebo

c) do xxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx koná xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx, xx které xx xxxx xxxxxx referendum, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 dny xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obálek x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx hlasování.

(4) Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx obce, xxx jejíž xxxxx xx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osob vede xxxxxx pro hlasování xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx pro xxxxxxxxx využívá jednu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oprávněných xxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obce, xx xxxxx xx xxxx místní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a seznamu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxx obce. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx schránky a xxxxxxxx započte xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx referendu xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx volební komise xxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxxx ze xxxxxxx oprávněných osob.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx x xxxxx pobytovém xxxxxxxx pracuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx se x xxx x xxxx, xxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu.

(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx referenda xx postupuje podle xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sčítá sčítací xxxxxx x zápis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx zřízené podle xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§27

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx voličem, oprávněnou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlasovat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx podle tohoto xxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxxxx nebo xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2, xxxx

x) 10 000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§28

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx též xx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mají Český xxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx x obecní xxxxx postavení volebních xxxxxx.

(3) Činnost xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx správy.

(4) Krajský xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx využívat xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

e) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx pasu.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx

x) agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx agendu evidence xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Z xxxxx podle odstavců 5 a 6 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění daného xxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx omezené xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2.

(10) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx formu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxx x sdělí xxxxxxxx xxxxxx

x) způsob xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3,

x) přebírací xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sčítacími xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 4.

(12) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx minimálního xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx dnech voleb xxxxx členů komise xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx na 5 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 300 xxxxxx xx 4.

(13) Xxx vyhlášení xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx lhůta xxxxxxxxx v §1 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dni voleb xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxx 2021, xxxxx se xxxxx §3 ve xxxxxxx xxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx.

(14) Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x člena xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx plátce xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(15) X xxxxxxx nezbytných x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x práva xxxxxxxx x místním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

§29

X §5 xxxxxx č. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 38/2019 Xx., se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Odstavec 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, které xx x v xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§30

X §5 xxxxxx č. 118/2010 Sb., x krajském xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 38/2019 Xx., se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx 2 se nepoužije, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x x xxxx krizového xxxxx xxxxxx.".

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§31

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.
 

Vondráček v. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 296/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.8.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.