Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.07.2021.


Sdělení o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

278/2021 Sb.
 

Sdělení Ministerstva financí

č. 444/2021 Sb.

č. 335/2022 Sb.

č. 329/2023 Sb.

č. 77/2024 Sb.

INFORMACE

278

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx financí

ze dne 14. xxxxxxxx 2021

x xxxxxx výměru MF x. 01/XXXX/2022 x xxxxxxxx cen v xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx, xx xxx 12. xxxxxxxx 2021 xxxxxx xxxxx XX x. 01/XXXX/2022 o xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx publikován x Cenovém xxxxxxxx xxxxxx 11/2021 xxx 12. xxxxxxxx 2021 x xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 278/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.7.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

444/2021 Sb., x xxxxxx xxxxxx XX x. 02/XXXX/2022, xxxxxx xx mění xxxxx XX x. 01/VODA/2022 x xxxxxxxx xxx x oboru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x účinností xx 8.12.2021

335/2022 Sb., x vydání xxxxxx XX x. 03/XXXX/2022, xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. 01/VODA/2022 x xxxxxxxx cen v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.11.2022

329/2023 Sb., o xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 04/XXXX/2022, xxxxxx xx mění xxxxx Ministerstva xxxxxxx x. 01/XXXX/2022 o xxxxxxxx xxx x xxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.11.2023

77/2024 Sb., x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 05/XXXX/2022, xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. 01/XXXX/2022 x xxxxxxxx xxx x xxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx

x účinností xx 4.4.2024

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.