Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.

224/2021 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

224

VYHLÁŠKA

ze xxx 26. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 458/2009 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 151/2016 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §152 odst. 2 xxxxxx x. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxx x. 330/2011 Sb., xxxxxx x. 150/2016 Xx. x xxxxxx x. 220/2021 Xx.:

Xx. X

X §2 xxxx. 2 vyhlášky x. 458/2009 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx sazba xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx spojených x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx domácího vězení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx xxxx využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měsíce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx nejméně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2022.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 224/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.