Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.04.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

161/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

161

ZÁKON

ze xxx 31. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Sb., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 138/2001 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Sb., xxxxxx x. 176/2002 Xx., zákona č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx č. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Sb., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., zákona x. 145/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 297/2017 Xx., xxxxxx x. 134/2020 Xx., xxxxxx x. 231/2020 Xx., zákona č. 285/2020 Xx. a xxxxxx x. 540/2020 Xx., xx xx §28x xxxxxx xxxx §28x, xxxxx zní:

"§28d

Lhůta xxx xxxxxx přehledu xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činným x §24 xxxx. 2 xx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2020 xxxxxxxxx. Přehled xxxxx §24 xxxx. 2 xx xxx 2020 xx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x kterých xxxx x tomto xxxxxx pojištěna, xxxxxxxxxx xx 2. xxxxx 2021.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky

Čl. XX

Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 592/1992 Sb., zákona x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 69/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., zákona č. 117/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., zákona č. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx č. 128/2016 Sb., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. a xxxxxx č. 206/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §7 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

2. X §7 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx antigenu xxxx XXXX CoV-2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro, pro xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Pojišťovna xxx rámec xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxx další xxxxx xxxxx prevence xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze základního xxxxx do xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxx xxxx první. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 7.

3. V §23b xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 280/1992 Sb., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Sb., xxxxxx x. 420/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2004 Sb., zákona x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 351/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Sb., xxxxxx č. 369/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 256/2014 Xx., zákona x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 128/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 233/2018 Xx. x xxxxxx x. 206/2020 Xx., se xxxx takto:

1. X §19 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxx xxxxx podpory testování xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx, xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky in xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx laickou xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 4 větě xxxxxx xxxx další zdroj xxxxx prevence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xx ve xxxx finančních prostředků, xxxxx byly x xxxxx kalendářním měsíci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahu, než xx xxxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx práci nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

2. X §22x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 161/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 10.4.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.