Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.04.2021.


Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021

160/2021 Sb.

Zákon

Kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby §1

Vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou poskytnutých v roce 2021 §2

Výjimky z pravidel pro hospodaření zdravotních pojišťoven §3

Účinnost §4

INFORMACE

160

XXXXX

xx xxx 31. xxxxxx 2021

x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx zohledňujících xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx 2021
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxx mají xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výpadky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx novým koronavirem xxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 (xxxx xxx "xxxxxxxx COVID-19") x xxxx 2021 (xxxx xxx "kompenzace"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx služby") poskytnutých x roce 2021 xxxx xxxxxx záloh xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2021, xx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, a xxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 2021 x důsledku péče x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výše xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx výše xxxxx za xxxxxxx xxxxxx, kompenzačních xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30. xxxxx 2022 dohodnout ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 9 xxx xxxxx, páté a xxxxx zákona o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první se xxx postupu xxxxx §2 xxxxxxx místo xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx, x xxxx byla xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou xxxxxxxxxxxx v xxxx 2021

(1) Xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta do 30. xxxxxx 2022 x u ostatních xxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2022.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx poskytovatele xx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021 (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx") xxxxx

x) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 podle toho x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx finanční nárok xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nárokem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x finančním xxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, přičemž x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží.

§3

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxx hospodaření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx postupu xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistným xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

§4

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 160/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.4.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.