Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.04.2021.


Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021

160/2021 Sb.

Zákon

Kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby §1

Vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou poskytnutých v roce 2021 §2

Výjimky z pravidel pro hospodaření zdravotních pojišťoven §3

Účinnost §4

INFORMACE

160

ZÁKON

ze xxx 31. xxxxxx 2021

x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zohledňujících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx 2021
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxxxx osobám poskytujícím xxxxxxx zdravotní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x nimiž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxx zákona o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx zohledňující náklady x výpadky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx novým koronavirem xxxxxxxxxxx jako SARS XxX-2 (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXX-19") x xxxx 2021 (xxxx xxx "kompenzace"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxx formou záloh xx kompenzaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx za hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2021, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxx objemu hrazených xxxxxx poskytnutých x xxxx 2021, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s epidemií XXXXX-19, x dále xxxxxxx xxxxxxx poskytovatelům x xxxx 2021 x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19; způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx do výše xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kompenzační výše xxxxx xx hrazené xxxxxx, kompenzačních xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xx 30. xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyhlášky xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 9 vět xxxxx, xxxx x xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle §2 použije xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x rozsahu, x němž byla xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou xxxxxxxxxxxx x xxxx 2021

(1) Xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby nebo xxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx pacienta do 30. xxxxxx 2022 x u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2022.

(2) X xxxxx vyúčtování podle xxxxxxxx 1 zdravotní xxxxxxxxxx vypočítá finanční xxxxx poskytovatele na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxx 2021 (xxxx xxx "finanční xxxxx xxxxxxxxxxxxx") xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx zdravotním pojištění.

(3) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 podle xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a b), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nárok xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se nepřihlíží.

§3

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx provizoriem stanoveným xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 160/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.4.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.