Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.04.2021.


Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021

160/2021 Sb.

Zákon

Kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby §1

Vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou poskytnutých v roce 2021 §2

Výjimky z pravidel pro hospodaření zdravotních pojišťoven §3

Účinnost §4

INFORMACE

160

ZÁKON

ze xxx 31. xxxxxx 2021

x kompenzacích xxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx 2021
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Kompenzace xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pojišťovny vyplatí xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxx mají xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, x nimiž mají xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "poskytovatel"), xxxxxxxxxx zohledňující náklady x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako SARS XxX-2 (dále jen "xxxxxxxx XXXXX-19") x xxxx 2021 (dále xxx "xxxxxxxxxx"). Kompenzaci xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxxxx x roce 2021 xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx tohoto vyúčtování.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxx za hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021, přičemž xxxxxxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých x xxxx 2021, xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, x xxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 2021 x xxxxxxxx xxxx x xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19; xxxxxx zahrnutí xxxxxxxxxx do xxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kompenzační výše xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30. xxxxx 2022 dohodnout ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyhlášky podle xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 9 xxx xxxxx, xxxx x xxxxx zákona o xxxxxxxx zdravotním pojištění; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxx dohoda xxxxx xxxx první se xxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x rozsahu, x němž byla xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxxxx x xxxx 2021

(1) Xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx poskytnutých x xxxx 2021 zahrnující xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. června 2022 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2022.

(2) X xxxxx vyúčtování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2021 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx") xxxxx

x) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) tohoto xxxxxx, přičemž xx xxxxxx neupravených xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx toho x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) a b), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nárokem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění, přičemž x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnost zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se schváleným xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 160/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.4.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.