Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2021.


155/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

155/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 38/2021 Sb. Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 191/2020 Sb. Čl. II

Přechodné ustanovení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

155

XXXXX

xx xxx 31. xxxxxx 2021,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 38/2021 Xx., kterým xx mění zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx exekutorech a xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 119/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 191/2020 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS CoV-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxx soudního xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x. 38/2021 Sb.

Čl. X

X xxxxx čtvrté čl. VI xxxxxx x. 38/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 119/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx pravidla pro xxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx "1. xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "1. července".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 191/2020 Sb.

Čl. XX

Xxxxx č. 191/2020 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx dopadů epidemie xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx účastnící xx soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx insolvenčního zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxx č. 460/2020 Xx., xxxxxx x. 601/2020 Sb. a xxxxxx x. 94/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §23 xxxx. 1 se xxxxx "31. xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx".

2. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "28. února" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx §23 xxxxxx x. 191/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 155/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.3.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.