Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2021.


155/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

155/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 38/2021 Sb. Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 191/2020 Sb. Čl. II

Přechodné ustanovení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

155

ZÁKON

ze dne 31. xxxxxx 2021,

kterým se xxxx zákon č. 38/2021 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (exekuční xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 119/2001 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x občanského xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x. 38/2021 Sb.

Čl. X

X xxxxx xxxxxx čl. VI zákona x. 38/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 119/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx souběžně probíhajících xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx slova "1. xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "1. xxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 191/2020 Xx.

Xx. XX

Xxxxx č. 191/2020 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx osoby účastnící xx soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnické xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x občanského soudního xxxx, xx znění xxxxxx č. 460/2020 Xx., xxxxxx x. 601/2020 Xx. x xxxxxx č. 94/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §23 xxxx. 1 se xxxxx "31. ledna" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx".

2. X §27 xxxx. 1 se xxxxx "28. xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx".

Čl. III

Přechodné ustanovení

V xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx řízeních zahájených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx §23 xxxxxx x. 191/2020 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx, xxx-xx udělen xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 31. xxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 155/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 31.3.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.