Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2021.


Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

154/2021 Sb.

Nařízení

Další bonusové období §1

Účinnost §2

INFORMACE

154

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 29. xxxxxx 2021

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2021

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx x. 95/2021 Xx., o xxxxxxxxxxxx bonusu xxx xxx 2021:

§1

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2021 xx xxxxxxx kalendářní xxxxx xx 1. xxxxx xx 30. xxxxx 2021.

§2

Účinnost

Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní předpis x. 154/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.