Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 315)

147/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

147

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. března 2021 č. 315

o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 xx xxx 26. února 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a xxxx. 2 xxxx. x) x g) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx od 27. xxxxxx 2021 xx 00:00 hod.

I. mění xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx ze dne 26. xxxxx 2021 x. 199, vyhlášeného xxx č. 99/2021 Sb.,

2. usnesení xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 200, xxxxxxxxxxx xxx č. 100/2021 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 300, xxxxxxxxxxx xxx x. 135/2021 Xx.,

3. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 203, xxxxxxxxxxx xxx č. 103/2021 Sb.,

4. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 26. xxxxx 2021 x. 205, xxxxxxxxxxx xxx č. 105/2021 Sb.,

5. xxxxxxxx vlády xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 206, xxxxxxxxxxx pod č. 106/2021 Sb.,

6. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 207, xxxxxxxxxxx xxx č. 107/2021 Sb.,

7. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. února 2021 č. 208, xxxxxxxxxxx xxx č. 108/2021 Sb.,

8. xxxxxxxx vlády xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 210, xxxxxxxxxxx xxx č. 110/2021 Sb.,

9. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. února 2021 x. 211, xxxxxxxxxxx xxx č. 111/2021 Sb.,

10. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 212, xxxxxxxxxxx xxx č. 112/2021 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx xx dne 15. března 2021 x. 292, xxxxxxxxxxx xxx č. 130/2021 Xx., x ve xxxxx usnesení vlády xx dne 18. xxxxxx 2021 č. 300, xxxxxxxxxxx xxx x. 135/2021 Sb.,

11. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 296, xxxxxxxxxxx pod č. 131/2021 Sb.,

12. xxxxxxxx vlády xx xxx 18. března 2021 x. 297, xxxxxxxxxxx pod č. 132/2021 Sb.,

13. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 298, xxxxxxxxxxx xxx č. 133/2021 Sb.,

14. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 18. xxxxxx 2021 x. 299, xxxxxxxxxxx pod č. 134/2021 Sb.,

tak, xx xx xxxxxx xxxxxxxx prodlužuje xx xxx 11. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.;

XX. mění usnesení xxxxx xx dne 18. xxxxxx 2021 x. 299, vyhlášené xxx č. 134/2021 Sb., xxx, xx x xxxx XXX/1 xx xx xxxxxxx e) xxxxxx xxxx xxxxxxx f), xxxxx xxx:

"x) cest xx shromáždění pořádané xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx něm xx xxxxx 1. xx 3. dubna 2021 xxxx x xxxx xx 21:00 xxx. xx 23:59 xxx.,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g) x x).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 147/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.