Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 315)

147/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

147

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. března 2021 x. 315

x xxxxx krizových opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xx 27. xxxxxx 2021 od 00:00 xxx.

X. xxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx xx dne 26. února 2021 x. 199, xxxxxxxxxxx xxx č. 99/2021 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 26. února 2021 x. 200, xxxxxxxxxxx xxx č. 100/2021 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 300, vyhlášeného xxx x. 135/2021 Sb.,

3. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 26. února 2021 x. 203, xxxxxxxxxxx xxx č. 103/2021 Sb.,

4. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 26. xxxxx 2021 x. 205, xxxxxxxxxxx xxx č. 105/2021 Sb.,

5. xxxxxxxx vlády xx xxx 26. února 2021 x. 206, xxxxxxxxxxx xxx č. 106/2021 Sb.,

6. xxxxxxxx vlády xx xxx 26. února 2021 x. 207, xxxxxxxxxxx xxx č. 107/2021 Sb.,

7. xxxxxxxx vlády xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 208, xxxxxxxxxxx pod č. 108/2021 Sb.,

8. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 210, xxxxxxxxxxx pod č. 110/2021 Sb.,

9. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. února 2021 x. 211, xxxxxxxxxxx pod č. 111/2021 Sb.,

10. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 212, xxxxxxxxxxx pod č. 112/2021 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. xxxxxx 2021 x. 292, xxxxxxxxxxx xxx x. 130/2021 Xx., x ve xxxxx usnesení xxxxx xx dne 18. xxxxxx 2021 x. 300, xxxxxxxxxxx xxx x. 135/2021 Xx.,

11. xxxxxxxx vlády xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 296, xxxxxxxxxxx xxx č. 131/2021 Sb.,

12. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. března 2021 x. 297, xxxxxxxxxxx xxx č. 132/2021 Sb.,

13. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 298, xxxxxxxxxxx xxx č. 133/2021 Sb.,

14. xxxxxxxx vlády xx xxx 18. března 2021 x. 299, xxxxxxxxxxx pod č. 134/2021 Sb.,

xxx, xx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.;

XX. xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 299, vyhlášené xxx č. 134/2021 Sb., xxx, xx x bodu XXX/1 se xx xxxxxxx e) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"f) cest xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx ve xxxxx 1. xx 3. xxxxx 2021 xxxx x čase xx 21:00 xxx. xx 23:59 xxx.,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 147/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.