Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 315)

147/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

147

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxxx 2021 č. 315

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) x c) x xxxx. 2 xxxx. x) x g) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xx 27. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. února 2021 x. 199, xxxxxxxxxxx xxx č. 99/2021 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 200, vyhlášeného xxx č. 100/2021 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx vlády xx dne 18. xxxxxx 2021 x. 300, xxxxxxxxxxx xxx x. 135/2021 Sb.,

3. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 203, xxxxxxxxxxx pod č. 103/2021 Sb.,

4. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 26. xxxxx 2021 x. 205, xxxxxxxxxxx xxx č. 105/2021 Sb.,

5. xxxxxxxx vlády xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 206, xxxxxxxxxxx xxx č. 106/2021 Sb.,

6. xxxxxxxx vlády xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 207, xxxxxxxxxxx xxx č. 107/2021 Sb.,

7. xxxxxxxx vlády xx xxx 26. února 2021 x. 208, xxxxxxxxxxx pod č. 108/2021 Sb.,

8. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 210, xxxxxxxxxxx xxx č. 110/2021 Sb.,

9. xxxxxxxx vlády xx xxx 26. února 2021 x. 211, xxxxxxxxxxx xxx č. 111/2021 Sb.,

10. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 212, xxxxxxxxxxx pod č. 112/2021 Sb., xx xxxxx usnesení xxxxx xx xxx 15. března 2021 x. 292, vyhlášeného xxx č. 130/2021 Xx., x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 300, vyhlášeného xxx x. 135/2021 Xx.,

11. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 296, xxxxxxxxxxx xxx č. 131/2021 Sb.,

12. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 18. března 2021 x. 297, xxxxxxxxxxx pod č. 132/2021 Sb.,

13. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 298, xxxxxxxxxxx pod č. 133/2021 Sb.,

14. xxxxxxxx vlády xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 299, xxxxxxxxxxx pod č. 134/2021 Sb.,

xxx, xx se jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx 11. dubna 2021 xx 23:59 xxx.;

XX. mění usnesení xxxxx xx dne 18. března 2021 x. 299, xxxxxxxxx xxx č. 134/2021 Sb., xxx, xx x bodu XXX/1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx f), xxxxx xxx:

"x) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxx xx xxxxx 1. až 3. xxxxx 2021 xxxx x xxxx xx 21:00 xxx. xx 23:59 xxx.,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se označují xxxx písmena x) x h).

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 147/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.