Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 314)

146/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

146

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxxx 2021 x. 314

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx viru XXXX XxX-2

Xxxxx

X. podle čl. 6 xxxx. 2 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx dne 11. xxxxx 2021 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 26. února 2021 č. 196, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx České republiky xx xxxx 30 xxx xx 00:00 xxxxx xxx 27. xxxxx 2021, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 96/2021 Sb., x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesením xx xxx 26. xxxxxx 2021 x. 196;

II. xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nadále v xxxxxxxxx x rozsahu, x jakém xxxx xxxxxxx;

XXX. pověřuje předsedu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 146/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.