Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 314)

146/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

146

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxxx 2021 č. 314

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2

Xxxxx

X. xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 2021 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxx ze dne 26. xxxxx 2021 č. 196, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx 30 xxx xx 00:00 xxxxx xxx 27. xxxxx 2021, xxxxx xxxx vyhlášeno xxx č. 96/2021 Sb., a xx xx základě souhlasu Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uděleného xxxxx usnesením ze xxx 26. března 2021 x. 196;

XX. xxxxxxx, xx veškerá xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platná xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxx;

XXX. pověřuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 146/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.