Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 312)

139/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

139

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxxx 2021 x. 312

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx dne 26. xxxxx 2021 č. 196, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx, x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobování xxxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxx Xxx a.s., XXX 00011754, U Xxxxxxxxxxx 1324, Kyje, 198 00 Xxxxx 9,

2. Xxxxxx Technogas x.x.x., XXX 40764788, Xxxxxx xxxx 1560/99, 140 02 Xxxxx 4,

3. XXXX Xxxxx xxxx. x r.o., XXX 48117153, Xxxxxx Xxxxxx Xxxx II, X Xxxxx 606/2 x, 155 00 Xxxxx 5, x

4. AIR XXXXXXXX, xxxx. x x.x., XXX 41324226, X. X. Xxxxx 2063/21, 405 02 Xxxxx,

x xx xxx xxxxxxx: xxxxxxxxxxx kyslík;

II. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx množství, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ministr xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.3.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.