Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 312)

139/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

139

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 22. xxxxxx 2021 č. 312

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ze dne 26. xxxxx 2021 č. 196, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a poskytovatelů xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxx Xxx x.x., IČO 00011754, X Technoplynu 1324, Xxxx, 198 00 Xxxxx 9,

2. Xxxxxx Xxxxxxxxx s.r.o., XXX 40764788, Xxxxxx xxxx 1560/99, 140 02 Xxxxx 4,

3. XXXX Xxxxx spol. x x.x., IČO 48117153, Xxxxxx Xxxxxx Xxxx XX, K Xxxxx 606/2 x, 155 00 Praha 5, a

4. XXX XXXXXXXX, xxxx. x x.x., XXX 41324226, X. X. Xxxxx 2063/21, 405 02 Xxxxx,

x to xxx xxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx;

XX. xxxxxx xxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x ministrem xxxxxxx xxxxxxxx projednání s xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx množství, xxxxxxx x xxxxxxx dodání.

Provedou:

ministr xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ministr xxxxxxxx x obchodu x xxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vnitra

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 139/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 22.3.2021.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.