Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. (č. 300)

135/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

135

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxxx 2021 č. 300

o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 100/2021 Sb. x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného pod x. 112/2021 Sb., xx xxxxx změny xxxxxxxxx xxx č. 130/2021 Xx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xx 22. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

xxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 26. února 2021 č. 200, xxxxxxxxxxx xxx x. 100/2021 Xx.,

2. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 26. xxxxx 2021 č. 212, xxxxxxxxxxx xxx x. 112/2021 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2021 č. 292, xxxxxxxxxxx xxx x. 130/2021 Xx.,

xxx, xx xx xxxxxx účinnost xxxxxxxxxx xx dne 28. xxxxxx 2021 xx 23:59 hod.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 135/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 22.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.