Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. (č. 300)

135/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

135

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. března 2021 x. 300

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 100/2021 Xx. a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného pod x. 112/2021 Xx., xx znění xxxxx xxxxxxxxx pod x. 130/2021 Sb.

V xxxxxxxxxx xx usnesení vlády č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. b) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xx 22. xxxxxx 2021 xx 00:00 hod.

mění xxxx xxxxxxxxx:

1. usnesení xxxxx xx dne 26. února 2021 č. 200, xxxxxxxxxxx pod x. 100/2021 Xx.,

2. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 26. února 2021 č. 212, xxxxxxxxxxx xxx x. 112/2021 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. března 2021 x. 292, xxxxxxxxxxx pod x. 130/2021 Sb.,

tak, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 28. xxxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 135/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.3.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.