Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 296)

131/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

131

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. března 2021 x. 296

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. února 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 20. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx. všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §49 a 50 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx xxx seniory, domov xx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxx x případě xxxxxxxx uživatelů xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxxxxx stavu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx bezprostředně xx xxxxxxx bude xxxxxxx xx oddělených prostor x xx 72 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx bude proveden xxxxx antigenní XXX xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xx další 3 až 4 xxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx podle xxxxxxxxx věty xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví XX x provedeném xxxxxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souhrnu údajů x xxxxxxx přípravku (xxxx jen "XXX") xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx jednodávkového xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx, x očkovaná xxxxx xxxxxx žádné xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx používá x průběhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx (nos, ústa), xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx obdobný prostředek (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx minimálně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky (pro xxxxxxx), včetně filtrační xxxxxxxxx alespoň 94 % dle xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. FFP2, XX95), xxxxxxxxxxxx obličejová xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx naplňující minimálně xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x požadavky (xxx xxxxxxx) xxxxx XXX XX 14683+AC, xxxxx xxxxx šíření kapének;

II. xxxxxxx x účinností xxx xxx 20. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx usnesením xxxxx xx dne 26. xxxxx 2021 č. 202, xxxxxxxxx xxx x. 102/2021 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 131/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 20.3.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

147/2021 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.