Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. (č. 292)

130/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

130

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 15. března 2021 č. 292

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 112/2021 Xx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 196 xx xxx 26. února 2021, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx zdraví v xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové situace, xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xxxxxxxx xxxxx ze dne 26. xxxxx 2021 x. 212, xxxxxxxxx xxx č. 112/2021 Sb., xxx, xx x bodě X/1 se xx xxxxx "- zaměstnanci Xxxxx xxxxx, x. x.," xxxxxxxx slova "- xxxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx určených xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxxx statutárních xxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 130/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.3.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.