Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. (č. 292)

130/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

130

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 15. března 2021 x. 292

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 112/2021 Xx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. února 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o bezpečnosti Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx stav x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. b) x xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxx dne 16. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 26. února 2021 x. 212, xxxxxxxxx xxx č. 112/2021 Sb., xxx, xx v xxxx X/1 xx za xxxxx "- zaměstnanci Xxxxx pošty, s. x.," xxxxxxxx xxxxx "- xxxxxxxxxx obcí,".

Provedou:

ministr xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 130/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.3.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.