Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.03.2021.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti (č. 248)

122/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

122

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 5. xxxxxx 2021 č. 248

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - studenti

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx s čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx smyslu §5 xxxx. x) xx e) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx ukládá x xxxxxxxxx xxx xxx 8. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

1. x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 na xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx prezenční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) všech xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bakalářských a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx, třetích x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vzdělávání xx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx formy xxxxxxxxxxxxxx magisterských xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x magisterského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx program,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x metodicky xxxx xxxxx uvedené x xxxx 4 x xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx 1,

3. ministru školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu zdravotnictví x xxxxxx uvedeným x xxxx 4,

4. xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou péči xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxx 1 x informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osob xxxxxxxxx x bodu 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx vydávat x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx 1, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxx 4, xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žáků x studentů xxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx oboru vzdělání, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pracovní povinnosti, x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti; xxxxxxx nebo primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinnosti nevydá xxxx xxx vydaný xxxxxx zruší x xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx práci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje akutní xxxxxxxx péči xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19,

6. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x studentů xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x studentů xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx pracovní povinnosti xx dané xxxxx xxxxxx, x xx xx 1 xxx x xxx změně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

7. xxxxxx podle bodu 4 zajistit xx 30 dnů xx xxxxxxxx výkonu pracovní xxxxxxxxxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx, xx kterou x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jednom xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hejtmanovi, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který konkrétní xxxxx xxxxx příkaz xxxxx xxxx 5; xxxxxxxxx x vykonané xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx byla vykonávána xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx pracovní povinnosti, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx potvrzení.

Provedou:

ministr xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxx 4,

hejtmani x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxx a xxxxxxxx škol xxxxx xxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 122/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 8.3.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.