Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2021.


Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

121/2021 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě §2 §3 §4 §5

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem §6 §7

Společná ustanovení §8 §9 §10

Přechodná ustanovení §11

Účinnost §12

č. 182/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

121

XXXXX

xx xxx 4. xxxxxx 2021

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx karanténě

Parlament se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx karanténě (dále xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nárok na xxxxxxxxx trvá xxxxxxx xx 30. června 2021.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxx nařízené xxxxxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §192 až 194 xxxxxxxx práce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vznikl xxxxx xx náhradu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "náhrada xxxxxx"), xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx, byla-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x výjimkou pracovních xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 370 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx sníží.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatel společně x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx x pracích konaných xxxx pracovní poměr2) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o zúčtovaném xxxxxxxxx.

§5

Dalším xxxxxx, které xxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx3) x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxx nařízené xxxxxxxxx nárok xx xxxx ve xxxxxxx xxxx xxxx odměnu xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §1 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxxxxxxx odečte z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jen xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vyplatil xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx odečetl xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx měsíců po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti; xx xxxxx tiskopisu xxxxx xxx údaj x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx uplatňuje, x xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx částka, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xx pojistném. Za xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx částka, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx zaměstnavatel xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx odečet, xxxxxxxx xx částka, x xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx na xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx odstavce 1 odečtena, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxxx x pojistného, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§7

Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

Společná xxxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Zjišťuje-li xx pro účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx příjmu, k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §6, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §147 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx poskytnutý xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§10

Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx xxxx ukončení; xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informace xxxxx §116a xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx. Za žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx žádost x xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx podaná xxxxx §116a zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Přechodné ustanovení

Příspěvek přísluší xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci nařízena xxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2021.

§12

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x. 

Xxxxx x. x. 

Xxxxx v. x.

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2021 Xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx 1. května 2021 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 182/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 30.4.2021

Informace

Právní xxxxxxx č. 121/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 5.3.2021.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

182/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2021 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nařízené xxxxxxxxx

x účinností od 30.4.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §2 xxxx. 6 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

2) §142 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx.

3) §5 xxxx. x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

4) §128 xxxxxx x. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

§34 odst. 4 xxxxxx č. 236/1995 Xx., o xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§72 xxxx. 7 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47 odst. 7 zákona x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53 xxxx. 7 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.