Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2021.


Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

121/2021 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě §2 §3 §4 §5

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem §6 §7

Společná ustanovení §8 §9 §10

Přechodná ustanovení §11

Účinnost §12

č. 182/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

121

XXXXX

xx xxx 4. xxxxxx 2021

x mimořádném xxxxxxxxx zaměstnanci při xxxxxxxx karanténě

Parlament se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") zaměstnavatelem xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx trvá xxxxxxx xx 30. června 2021.

(3) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxxxx karanténě

§2

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §192 až 194 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx služebních xxxx.

§3

(1) Zaměstnanci přísluší xx každý xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx nařízené xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx výši 370 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx přesáhne 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx zameškaných xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx.

§4

(1) Příspěvek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společně x náhradou xxxxxx xx xxxxxxxxx období.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x dohody x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx2) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zúčtovaném xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx osobám, které xxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx zaměstnanci3) x mají xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx4) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx snížené xxxx xxxx odměnu xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §1 až 4 xxxxxxx.

Placení pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem

§6

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx příspěvku.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx nárok xx odečet podle xxxxxxxx 1, xxx xxxxx příspěvek xxxxx xxxxxx xxxxxx vyplatil xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx příspěvek xxxxxxx xx pojistného.

(3) Xxxxx xx odečet xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx karantény.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti; xx tomto xxxxxxxxx xxxxx též xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx příspěvků, xxxxx xx pojistného odečítá.

(5) Xx-xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx pojistného podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx tento xxxxxx xx přeplatek xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozdílu se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 odečtena, xxxx xxxxxxx-xx zaměstnavatel xxxxxx, xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx pojistném. Xxxx-xx x částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 odečtena, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx částka, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx.

§7

Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§8

(1) Příspěvek xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx pro xxxxx xxxxxx právních předpisů5) xxxx příjmu, k xxxxxxxxx se nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxxxx odečtu podle §6, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání zaměstnance.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §147 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srazit i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxx informaci o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx ukončení; xxx podání žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §116a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §116a xxxxxx x nemocenském pojištění.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nařízena xxxxxxxxx po 28. xxxxx 2021.

§12

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x. 

Xxxxx x. x. 

Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx při nařízené xxxxxxxxx podle zákona x. 121/2021 Sb. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dny x xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2021 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 182/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.4.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 121/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 5.3.2021.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

182/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 121/2021 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 30.4.2021

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 6 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §142 odst. 5 xxxxxxxx xxxxx.

3) §5 xxxx. x) zákona x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) §128 xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34 odst. 4 xxxxxx č. 236/1995 Xx., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§72 xxxx. 7 zákona x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47 xxxx. 7 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§53 xxxx. 7 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.