Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2021.


Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

121/2021 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě §2 §3 §4 §5

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem §6 §7

Společná ustanovení §8 §9 §10

Přechodná ustanovení §11

Účinnost §12

č. 182/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

121

ZÁKON

ze xxx 4. xxxxxx 2021

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx karanténě (dále xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") zaměstnavatelem xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx trvá xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2021.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx podle zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx1).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §192 až 194 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odměny x dohody x xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, byla-li mu xxxxxxxxx nařízena x xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxx přísluší xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, nejdéle xxxx xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 370 Xx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx příjmu xxxxxxxx 90 % průměrného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zameškaných xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx sníží.

§4

(1) Xxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx příslušné období.

(2) Xxx měsíčním xxxxxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx x xxxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr2) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxx, které xxxx účastny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx3) x xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu4) x xxxx nařízené xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx odměnu xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx stanovených x §1 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem

§6

(1) Xxxxxxxxxxxxx odečte z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx příspěvku.

(2) Xxxxxxxxxxxxx má nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jen xxxxx příspěvek xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odečet xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx o pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti; xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx údaj x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, které xx pojistného xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odečítá x xxxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx kalendářní měsíc, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxx pojistného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, než xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx na xxxxxxxxx. Xxxx-xx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, než xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, považuje xx zbývající xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx x pojistného, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§7

Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Společná xxxxxxxxxx

§8

(1) Příspěvek xx osvobozen xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx postihnout xxxxxxx rozhodnutí ani xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx.

§9

(1) Zaměstnanec xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §6, pokud zaměstnavatel xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §147 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srazit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx k xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§10

Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx informaci, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxx karantény zaměstnanci x x jejím xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §116a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se považuje xxx žádost x xxxxxxx informace x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxxx xxxxx §116a xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2021.

§12

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x. 

Xxxxx x. r. 

Babiš x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx při nařízené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2021 Xx. xxxxxxxx zaměstnanci i xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2021 xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 182/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.4.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 121/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 5.3.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

182/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 121/2021 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.4.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 6 zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §142 odst. 5 xxxxxxxx xxxxx.

3) §5 xxxx. x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §128 xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x dalších náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx pozdějších předpisů.

§72 xxxx. 7 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47 xxxx. 7 xxxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53 odst. 7 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Například xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.