Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. (č. 244)

119/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

119

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 2. března 2021 č. 244

x xxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 113/2021 Xx., xx xxxxx změny xxxxxxxxx xxx č. 115/2021 Xx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. b) krizového xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 4. xxxxxx 2021 xx 00:00 hod.

mění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 216, vyhlášené pod x. 113/2021 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 28. xxxxx 2021 č. 218, xxxxxxxxxxx pod x. 115/2021 Xx., xxx, xx

1. x xxxx XXX/1 xxxx. x) xx číslovka "XXXX." xxxxxxxxx číslovkou "XX.",

2. v bodu XXX/2 se xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) účasti na xxxxxxxxxxx xxxxx bodu XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,",

3. x xxxx XX. xx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx kapének" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x. x. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, ze xxx 26. xxxxx 2021",

4. x xxxx XX/1 xx xxxxx "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 2".
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 119/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.