Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. (č. 244)

119/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

119

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxxx 2021 x. 244

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 113/2021 Xx., xx xxxxx xxxxx vyhlášené xxx x. 115/2021 Xx.

X návaznosti na xxxxxxxx vlády č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, kterým xxxxx v souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx xxxxxx §5 xxxx. a) až x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, rozhodla, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. c) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx x účinností xxx xxx 4. xxxxxx 2021 od 00:00 xxx.

xxxx usnesení xxxxx xx dne 26. února 2021 č. 216, xxxxxxxxx xxx x. 113/2021 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 28. února 2021 č. 218, vyhlášeného xxx x. 115/2021 Xx., xxx, xx

1. x xxxx XXX/1 xxxx. x) xx xxxxxxxx "XXXX." xxxxxxxxx číslovkou "XX.",

2. x xxxx XXX/2 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) účasti xx xxxxxxxxxxx podle xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,",

3. x xxxx XX. se xxxxx "xxx ochranný prostředek xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), který brání xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x. x. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, ze dne 26. února 2021",

4. x xxxx XX/1 xx slova "xxxxxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxx 2".
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 119/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.3.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.