Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. (č. 244)

119/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

119

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 2. března 2021 x. 244

o xxxxx krizového opatření xxxxxxxxxxx xxx x. 113/2021 Xx., xx xxxxx změny xxxxxxxxx xxx x. 115/2021 Xx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx dne 26. xxxxx 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2/ xx xxxxx České republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx x) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 4. xxxxxx 2021 od 00:00 hod.

mění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 216, xxxxxxxxx xxx x. 113/2021 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 28. xxxxx 2021 č. 218, xxxxxxxxxxx xxx x. 115/2021 Xx., xxx, že

1. x xxxx XXX/1 xxxx. x) se číslovka "XXXX." xxxxxxxxx číslovkou "XX.",

2. x xxxx XXX/2 xx doplňuje xxxxxxx f), které xxx:

"x) účasti xx xxxxxxxxxxx podle bodu XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,",

3. v xxxx XX. xx slova "xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx cest (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, ze xxx 26. xxxxx 2021",

4. x xxxx XX/1 xx slova "xxxxxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxx 2".
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí xxxxxxxxx ústředních správních xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 119/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.