Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. (č. 243)

118/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

118

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxxx 2021 č. 243

o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 114/2021 Xx., xx xxxxx xxxxx vyhlášené xxx č. 116/2021 Xx.
&xxxx;

X návaznosti xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx dne 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 ústavního zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o krizovém xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 3. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 217, xxxxxxxxx pod č. 114/2021 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 1. xxxxxx 2021 x. 241, xxxxxxxxxxx xxx x. 116/2021 Xx., xxx, xx

1. xxxx bodu X/2 zní:

"2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), x xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx stravování, xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), s xxx, xx x provozovně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx; xxxxx-xx se x xxxxxx stůl, xxx u xxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxx, xx mezi xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxx mezi strávníky xxxx mechanické xxxxxxxx, xxxxx brání šíření xxxxxxx,

x) xxxxxxxx stravování xxxxxxxxxxx přítomných na xxxxxxxxxx x dětí, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se prezenčního xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx x xxxx mezi 05:00 xxx. x 20:59 xxx.;

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prodeje mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. xxxxxxxxxx rychlého xxxxxxxxxxx x výdejovým xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx) x tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx provozovny (např. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx v čase xxxx 21:00 hod. x 04:59 xxx.,",

2. x bodu I/3 xxxx xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x zkoušky x xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou

i) praktické xxxxx a praxe xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx zdravotnických povolání x k výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů,

ii) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx konat, x xxxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx pozemních komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx podmínek podle §3 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxx x. 87/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) dalších xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s akreditovaným xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x rekvalifikačních xxxxx zabezpečovaných Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx zákona x. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxx xx xxxxxxxx x jeden xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 osob x, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx 3 osob x xxx veřejnosti,".

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 118/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.