Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. (č. 243)

118/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

118

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxxx 2021 č. 243

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 114/2021 Xx., xx xxxxx změny xxxxxxxxx xxx x. 116/2021 Xx.
&xxxx;

X návaznosti xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) a §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností xxx dne 3. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

xxxx usnesení xxxxx ze dne 26. xxxxx 2021 č. 217, xxxxxxxxx xxx č. 114/2021 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 1. xxxxxx 2021 x. 241, xxxxxxxxxxx pod x. 116/2021 Xx., xxx, xx

1. text bodu X/2 zní:

"2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, hospody a xxxx), x xxxxxxxx:

x) x provozovnách, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. zaměstnanecké xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x tím, xx v provozovně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx konzumovat xxxxxx xxx tak, xx x jednoho stolu xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx; jedná-li xx x xxxxxx xxxx, xxx x něj xxxxxx xxxx strávníků xxx, že mezi xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx 2 metry xxxx mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přítomných na xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prezenčního xxxxxxxxxx,

x) x provozovnách x ubytovacích zařízeních xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx stravování pouze xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx pouze x xxxx mezi 05:00 xxx. a 20:59 xxx.;

xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxx) x tím, xx xxxxxx zákazníkům x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx v čase xxxx 21:00 xxx. x 04:59 hod.,",

2. x bodu I/3 xxxx xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x prezenční formě, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x podle xxxxxx x. 96/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx zdravotní péče x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x praktické xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany,

iii) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, kromě xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů,

iv) činností xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxx §3 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxx x. 87/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nádobách,

v) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx složení xx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxx předpisy xxx xxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složením zkoušky xxxxx zákona č. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx-xx o vzdělávací xxxx x zkoušky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx více xxx 10 osob x, xx-xx zkouška xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx 3 osob x xxx veřejnosti,".

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 118/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.