Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.03.2021.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.

117/2021 Sb.

Nařízení

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

117

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2020 Xx., x povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxx x příslušníků Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k plnění xxxxx Policie České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x epidemií viru XXXX-XxX-2, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 155/2020 Sb.

Vláda xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Policii Xxxxx republiky, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů:

Xx. X

Xxxxxxxx vlády č. 83/2020 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x epidemií viru XXXX-XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 155/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 se číslo "4096" nahrazuje xxxxxx "5000" x xxxxx "432" se xxxxxxxxx xxxxxx "300".

2. X §1 xx xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se odstavec 2, který zní:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 končí xxxxxxxxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx stav xxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2021.".

Xx. II

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.
 

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx vnitra:

Hamáček x. x.

Xxxxxxx obrany:

Mgr. Xxxxxx x. r.

Místopředsedkyně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 117/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.