Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.03.2021.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.

117/2021 Sb.

Nařízení

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

117

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx č. 83/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx v činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 155/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů:

Xx. I

Nařízení xxxxx č. 83/2020 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx v činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 155/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. X §1 xx číslo "4096" xxxxxxxxx xxxxxx "5000" a xxxxx "432" xx nahrazuje xxxxxx "300".

2. X §1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který zní:

"(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 končí uplynutím xxx, xxx skončí xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx 26. února 2021.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 117/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.