Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.03.2021.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.

117/2021 Sb.

Nařízení

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

117

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 1. března 2021,

kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2020 Xx., x povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx viru XXXX-XxX-2, ve xxxxx xxxxxxxx vlády č. 155/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 a 2 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx zákona č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 83/2020 Sb., x povolání xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 155/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. X §1 xx číslo "4096" nahrazuje číslem "5000" a číslo "432" se xxxxxxxxx xxxxxx "300".

2. V §1 se dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx uplynutím xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx stav xxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2021.".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.
 

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Metnar x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx financí:

JUDr. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 117/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.