Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.03.2021.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.

117/2021 Sb.

Nařízení

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

117

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x epidemií xxxx XXXX-XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 155/2020 Sb.

Vláda xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxxxxx vlády č. 83/2020 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx v činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x epidemií xxxx XXXX-XxX-2, ve xxxxx xxxxxxxx vlády x. 155/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx "4096" xxxxxxxxx číslem "5000" a číslo "432" se xxxxxxxxx xxxxxx "300".

2. X §1 se dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2021.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.
 

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx vlády a xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx obrany:

Mgr. Xxxxxx x. r.

Místopředsedkyně vlády x xxxxxxxxxx financí:

JUDr. Xxxxxxxxxxx, Ph.D., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 117/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.3.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.