Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. (č. 241)

116/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

116

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 1. xxxxxx 2021 x. 241

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 114/2021 Sb.
 

V xxxxxxxxxx xx usnesení vlády č. 196 xx dne 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. a) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx (krizový zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 2. března 2021 xx 00:00 xxx.

xxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 26. xxxxx 2021 č. 217, xxxxxxxxx xxx x. 114/2021 Xx., xxx, xx

1. xxxx xxxx X/2 xxx:

"2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), x xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zařízeních), x tím, že x xxxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xx zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx podání pokrmů),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x studentů účastnících xx prezenčního xxxxxxxxxx,

x) x provozovnách x xxxxxxxxxxx zařízeních za xxxxxxxx, xx poskytují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx v xxxx xxxx 05:00 hod. x 20:59 xxx.;

xxx xxxx dotčena možnost xxxxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výdejovým xxxxxxx xxxx prodej jídla x xxxxx) s xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x místě xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx) je xxxxxxx x xxxx xxxx 21:00 xxx. a 04:59 hod.,",

2. v xxxx X/3 xxxx xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx, vzdělávací akce x xxxxxxx x xxxxxxxxx formě, s xxxxxxxx

x) praktické výuky x xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x podle zákona x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) profesního xxxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx policií, xxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x členů jednotek xxxxxxx xxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zákona x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx) činností xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx §11 xxxxxx č. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo pracovněprávní xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x činností xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxx č. 87/2000 Xx., kterou xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x tavných xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zkoušek x xxxxxxxxxx kvalifikací x jiných zkoušek, xxxxxxx složení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx činnosti, kurzů x xxxxxxxxxxxxx programem xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx kurzů xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 179/2006 Xx., x ověřování x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx výsledků dalšího xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, nejde-li x vzdělávací xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx čas xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 osob a, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu veřejná, xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx x xxx veřejnosti,".
 

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 116/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.