Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. (č. 218)

115/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

115

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 28. xxxxx 2021 x. 218

x xxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 113/2021 Xx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. února 2021, xxxxxx vláda v xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx řízení a x změně některých xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 písm. c) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 1. března 2021 xx 00:00 xxx. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 216, xxxxxxxxx xxx x. 113/2021 Xx., tak, xx xx konci xxxx XX. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doplňuje xx xxxx xxx XXX., xxxxx xxx:

"XXX. xxxxxx 1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X. xx XX. xxxxxx usnesení.".

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 115/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.3.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.