Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. (č. 218)

115/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

115

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 28. února 2021 x. 218

x xxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 113/2021 Sb.

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o bezpečnosti Xxxxx republiky, vyhlásila xxx xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx krizové situace, xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. c) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx ode xxx 1. xxxxxx 2021 od 00:00 xxx. xxxxxxxx vlády xx dne 26. xxxxx 2021 č. 216, xxxxxxxxx xxx x. 113/2021 Xx., tak, xx xx konci xxxx XI. xx xxxxx nahrazuje středníkem x doplňuje xx xxxx bod XII., xxxxx xxx:

"XXX. ukládá 1. xxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxx vnitra xxxxxxxx výjimky xxxxx xxxx I. xx XX. xxxxxx usnesení.".

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 115/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.