Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. (č. 218)

115/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

115

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 28. února 2021 č. 218

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 113/2021 Xx.

X návaznosti xx usnesení vlády č. 196 ze dne 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve smyslu §5 písm. x) xx e) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 písm. c) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx x účinností ode xxx 1. xxxxxx 2021 od 00:00 xxx. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 216, xxxxxxxxx xxx x. 113/2021 Xx., xxx, xx xx konci xxxx XX. xx xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxx xxx XXX., xxxxx xxx:

"XXX. xxxxxx 1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministru vnitra xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X. až XX. xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx města Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 115/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.