Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 212)

112/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

112

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 212

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 ze xxx 26. února 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. s xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, určit školu xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx dobrovolným xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xx xxxx xx 2 do 10 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx obecní xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- zaměstnanci orgánů xxxxxxx veřejného xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §115 xxxx. 1 x další xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx krajských x obecních xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx odborní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní ochraně xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx,

- zaměstnanci Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- příslušníky xxxxxxxxxxx xxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinců,

- xxxxxxxxxxxxx anebo nepedagogickými xxxxxxxxxx určené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon ústavní x xxxxxxxx výchovy,

- xxxxxxxxxxx zařízení školního xxxxxxxxxx,

- zaměstnanci podílející xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x.,

- xxxxxxxxxx xxxx,

x xx xxx xxxxxx na xx, zda xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x děti xxxxx xxxx 1 ve xxxxxxxxx xx xxxxxxx 30 xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx vést xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávání xxxx xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,

5. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x školských zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x procesu xxxxxxxxxxx vykonávání péče x xxxx xx xxxx xx 2 xx 10 xxx;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx x §14 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxx ve xxxx xx 2 xx 10 let budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx xxxx školská xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X/1; body X/2 xx I/5 xx použijí xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

xxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis č. 112/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

130/2021 Xx., x xxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 112/2021 Xx.

x xxxxxxxxx xx 16.3.2021

135/2021 Xx., x změně krizového xxxxxxxx vyhlášeného xxx x. 100/2021 Xx. x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxx x. 112/2021 Xx., xx znění xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 130/2021 Xx.

x xxxxxxxxx od 22.3.2021

147/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.