Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 212)

112/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

112

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 212

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 xx xxx 26. února 2021, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 písm. x) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxx dne 27. února 2021 xx 00:00 xxx. xxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x místech, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx školu xxxx školské zařízení xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx dobrovolným svazkem xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx péči x xxxx ve xxxx xx 2 xx 10 let, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

- xxxxxxxxxxx uvedení x §115 xxxx. 1 x další zaměstnanci x sociálních službách xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx pracovníci zařazení x xxxxxx sociální xxxxx na xxxxxxxxx x obecních úřadech xxxxx zákona č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx,

- příslušníky ozbrojených xxx,

- xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxx xxxx školského zařízení,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon ústavní x xxxxxxxx výchovy,

- xxxxxxxxxxx zařízení školního xxxxxxxxxx,

- zaměstnanci xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx svých pracovních xxxxx xx zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, s. p.,

- xxxxxxxxxx xxxx,

x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x xxxx podle xxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 30 xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx vést kraje x xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávání péče xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

5. xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx ve xxxx xx 2 xx 10 xxx;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx s §14 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxxx, pro jejichž xxxx xx xxxx xx 2 do 10 xxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X/1; xxxx X/2 xx X/5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 112/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

130/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 112/2021 Xx.

x xxxxxxxxx xx 16.3.2021

135/2021 Sb., x změně krizového xxxxxxxx vyhlášeného pod x. 100/2021 Sb. x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 112/2021 Xx., xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 130/2021 Xx.

x xxxxxxxxx xx 22.3.2021

147/2021 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.