Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 212)

112/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

112

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 26. února 2021 x. 212

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xxxxxxxxx krajů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx, xxx xx taková xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx dobrovolným svazkem xxxx, xxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 2 xx 10 xxx, xxxxxxx xxxxxxx zástupci xxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx uvedení x §115 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx pracovníci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x okresních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

- příslušníky xxxxxxxxxxx xxx,

- xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx anebo nepedagogickými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx České xxxxx, x. x.,

- xxxxxxxxxx xxxx,

x to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxx xxxx dětmi xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx péči x xxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxx po xxxxxxx 30 dětech,

3. ministru xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informovat a xxxxxxxxx vést xxxxx x hlavní město Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávání xxxx xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,

5. xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx určených škol x školských zařízení xxxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávání xxxx x xxxx ve xxxx xx 2 xx 10 xxx;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x primátorovi xxxxxxxx xxxxx Prahy v xxxxxxx x §14 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx potřeb xxxx xxxxxxxxx xxxxx okruhy xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx 2 xx 10 let xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X/1; xxxx X/2 xx X/5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx krajů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 112/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

130/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxx x. 112/2021 Xx.

x xxxxxxxxx xx 16.3.2021

135/2021 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxx x. 100/2021 Sb. x o xxxxx xxxxxxxxx opatření vyhlášeného xxx x. 112/2021 Xx., ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod x. 130/2021 Sb.

s xxxxxxxxx xx 22.3.2021

147/2021 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.