Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 211)

111/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

111

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 211

o xxxxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx dobu trvání xxxxxxxxx stavu

V návaznosti xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stav x ve xxxxxx §5 písm. a) xx e) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx některých xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností xxx dne 27. xxxxx 2021 od 00:00 hod.

I. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxxx poskytování sociálních xxxxxx xxx, xx xxxxxx naplňovat xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. x) xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

2. xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxxxxx sociální xxxxxx x nezbytné xxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, x xx i poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečení poskytovateli xxxxxx, a to xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu,

3. všem xxxxxx (uživatel, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a další xxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x terénní xxxxx x místě xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákaz xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxx (nos, xxxx), xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx obdobný xxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 95 % xxx xxxxxxxxxxx norem (např. XXX2/XX95), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo obdobný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx) normy XXX XX 14683+AC, xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx,

4. xxxx zájemcům, xxxxxxxxxx xxxx jejich blízkým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x terénní formě x výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19, xxxx x nařízené xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxx, klienta xx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx podle §57 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx technického zabezpečení, x xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vést xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x hlavní xxxxx Xxxxx x procesu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vést xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,

poskytovatelé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 111/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2021 Xx., o xxxxx krizových xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.