Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 211)

111/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

111

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 211

x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 27. xxxxx 2021 od 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxx míře x xxxxx zajištění xxxxxxx života a xxxxxx xxxx, a xx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečení poskytovateli xxxxxx, x to xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx xxxxxx (uživatel, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxx) během xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x místě xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest (nos, xxxx), kterým xx xxxxxxxxxx xxxx obdobný xxxxxxxxxx (xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx účinnosti alespoň 95 % xxx xxxxxxxxxxx norem (xxxx. XXX2/XX95), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx naplňující minimálně xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxxx (pro xxxxxxx) xxxxx XXX XX 14683+AC, které xxxxx šíření xxxxxxx,

4. xxxx zájemcům, uživatelům xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx informovat příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19, xxxx x xxxxxxxx karanténě, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxx, klienta xx xxxxxx xxxxx, x xx neprodleně xx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (noclehárny), poskytovat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nezbytně xxxxx xxxx xxxxx §57 xxxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx ministryni xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx x procesu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxxxx, metodicky xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řídit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb po xxxx xxxxxx nouzového xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní předpis č. 111/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

147/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.