Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 210)

110/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

110

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxx 2021 x. 210

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx cizincům, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modré xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx nástupu oznámit xxxxx zaměstnavatele Ministerstvu xxxxxx, xxxxx-xx se x zaměstnavatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření nebo xxxxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je současně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx stavu, které xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x splnění xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (§42g xxxx. 7 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 110/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.2.2021.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

147/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.