Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 210)

110/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

110

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 210

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 27. února 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx cizincům, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modré xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx nástupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stavu; xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx považovány za xxxxxxx učiněným xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (§42g xxxx. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů).

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 110/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.2.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

147/2021 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.