Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 210)

110/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

110

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. února 2021 x. 210

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx modré xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx oznámit xxxxx zaměstnavatele Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x zaměstnavatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx považovány xx xxxxxxx učiněným oznámením, xxxxx xx současně xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo vnitra; xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

XX. schvaluje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnání xx území České xxxxxxxxx (§42g xxxx. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 110/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2021 Xx., x xxxxx krizových opatření

s xxxxxxxxx od 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.