Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 208)

108/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

108

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 208

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepojistných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx:

1. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx rozhodnutí xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx písemného xxxxxxxx, xxxxx se nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x řízeních xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x její výši, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; x případech, xxx které xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx nevydává, xxxx xxx prvním úkonem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních rukou,

3. xxxxxx x dávku x o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxx zaručeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx podpisem, x xxxxxxxxxxxxx xxxx ofotografovanými xxxxxxxxx dokládajícími rozhodné xxxxxxxxxxx; pokud xxxx xxx podání žádosti x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxx vyhlášeného xxxxxxxxx xxxxx využita xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx povinnost xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §37 odst. 4 xxxx xxxxx správního xxxx, xxxxx Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nevyzve; xxx další podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, výši xxxx výplatu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věta xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dosavadnímu xxxxxxxx, nepožádá-li oprávněná xxxxx x změnu xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx dítěte xxxx xxx zachována xxxxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. x žádostech x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx zdržuje; ustanovení §67 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 108/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2021 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.