Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 208)

108/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

108

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 208

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 ze xxx 26. února 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepojistných xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu práce Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx:

1. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x moci xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vydání rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx stanoví, že xx xxxxxxxxxx nevydává, xxxx být xxxxxx xxxxxx v řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx nesporné xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxx x xxxxxxx x její xxxx, xxxx být prvním xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; v xxxxxxxxx, xxx které zákon xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx prvním úkonem xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx o xxxxx x o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze podat xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx zaručeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ofotografovanou x xxxxxxxxxxxxx podpisem, x xxxxxxxxxxxxx xxxx ofotografovanými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx; pokud xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxx xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx správního řádu, xxxxxxx povinnost podání xx xxxx dnů xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §37 odst. 4 xxxx první xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx potvrzení xxxx doplnění xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx dávky xxxxx předchozí věta xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxx xx dítě a xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx xx xx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nepožádá-li xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx krajské pobočky Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxx byla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx,

5. x žádostech x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xx xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §67 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

147/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.