Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 207)

107/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

107

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 207

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla xxxxx x přijetí krizových xxxxxxxx, ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx zpopelnit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ke xxx 27. xxxxx 2021 xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky;

II. xxxxxx provozovat krematorium x maximálním xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 107/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.2.2021.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

147/2021 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.