Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 207)

107/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

107

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxx 2021 x. 207

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x přijetí krizových xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) x §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx nemá trvalý xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx těla xxxxxxxxx, xxxxx xx ke xxx 27. února 2021 xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx možném xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx správních úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, starostové

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 107/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.