Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 207)

107/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

107

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 26. února 2021 x. 207

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. února 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx nemá xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxx 27. února 2021 xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky;

II. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x maximálním xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanoveným xxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 107/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.2.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

147/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.