Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 204)

104/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

104

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 204

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. února 2021, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 27. února 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. února 2021 xx 23:59 xxx. xxxxxxx volný xxxxx xxxx při vstupu xx xxxxx xxxxxx Xxxx, Sokolov x Xxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxx tak, xx

X. xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nacházejícím se xx xxxxx okresů Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxx, Sokolov a Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, pohyb x xxxxx xx území xxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx dobrovolnické xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx obyvatele, xxxxxx xxxxxxxxxx x rozvážkové xxxxxx,

2. xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vzdělávání v xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx dne 26. xxxxx 2021 č. 200, x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. neodkladných cest, xxxxxxx uskutečnění xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx jinou osobu (xxxx. dobrovolnictví, xxxxxxxxx xxxxxxx), zajištění xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zajištění nezbytného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx veterinární xxxx,

7. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx individuální xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

9. xxxxxxxxxx cest xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

10. nezbytných xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx svatbě, xxxxxxxxxx osob x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x na xxxxxx,

11. xxxx zpět xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx;

XX. nařizuje

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimek xxxxx bodu I. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx pobývajícím x pohybujícím xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxx uvedených x xxxx I/3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx dne 22. xxxxx 2021, x. x. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obličejovou xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x filtrační xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, XX95 xxxx X95, a xx

- ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,

- x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy,

- xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostranstvích, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xx stejný xxx x xxxxxxxxxxx alespoň 2 xxxx vzdálených xx xxxx xxxx xxx 2 xxxxx, xxxxxxx-xx se výlučně x členy xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodech X. x II. xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx okresu xxxxx tranzitují, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx tohoto okresu, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx;

XX. důrazně xxxxxxxxxx xx xxxxx pracovištích x místech xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx metry xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx místy výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx pracovištích, xxx dochází xx xxxxxxx kumulaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx osob xx společných xxxxxxxxxx, xxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a organizační xxxxxxxx xxxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx místy,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, organizaci pracovní xxxx a přestávek, xxxxxxxxxxx střídání xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvýšené xxxxxxx rukou a xxxxxxxxx,

2. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx antigenního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx dny.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 104/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.2.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.