Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 203)

103/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

103

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 203

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx republiky nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 hod.

I. xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x ústavech xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 293/1993 Sb., x xxxxxx vazby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 9 x 10 x xxxxx §28 odst. 2 xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- chovanců uskutečňované xxxxx §10 xxxxxx x. 129/2008 Xx., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxx zákona;

II. xxxxxxxxx, xx výjimku z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx udělit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 103/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2021 Sb., x xxxxx krizových xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.