Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 203)

103/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

103

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 203

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 27. února 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx ve vazebních xxxxxxxxx, věznicích x x ústavech xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 293/1993 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 9 x 10 x podle §28 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §19 xxxxxx č. 169/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 129/2008 Sb., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxx x §10 odst. 2 xxxxxx zákona;

II. xxxxxxxxx, xx výjimku z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ministryně xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 103/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.