Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 203)

103/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

103

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 203

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 27. xxxxx 2021 xx 00:00 hod.

I. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx:

- obviněných uskutečňované xxxxx §14 xxxxxx x. 293/1993 Xx., x výkonu vazby, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx; zákaz se xxxxxxxxxx na návštěvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 9 x 10 x xxxxx §28 odst. 2 xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §19 xxxxxx č. 169/1999 Xx., o výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 zákona x. 129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů; xxxxx xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxx zákona;

II. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 103/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.2.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

147/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.