Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021 do 29.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 202)

102/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

102

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxx 2021 č. 202

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. února 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxxx 2021 xx 23:59 xxx. všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxx §49 x 50 zákona x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx se zvláštním xxxxxxx), xxx x xxxxxxx vycházky uživatelů xxxx objekt xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx poskytována xxxxxxxx služba, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx splněny xxxx xxxxxxxx:

1. vycházka xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx uživatel xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx 72 xxxxx xx xxxxxxxx vycházky xxxx xxxxxxxx první xxxxxxxxx XXX xxxx, který xxxx zopakován xx xxxxx 3 xx 4 xxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor xxxx ukončeno x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxxx xxxxx,

2. uživatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, ústa), xxxxxx xx respirátor xxxx obdobný prostředek (xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx) naplňující minimálně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 94 % dle xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. XXX2, XX95), zdravotnická obličejová xxxxx xxxx obdobný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx) xxxxx XXX XX 14683+AC, xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 102/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.2.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28.3.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 102/2021 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 131/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.