Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021 do 29.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 202)

102/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

102

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 202

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxxx 2021 do 23:59 hod. všem xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 x 50 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx), aby x xxxxxxx vycházky xxxxxxxxx xxxx objekt nebo xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx po dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx podmínky, xx uživatel bezprostředně xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx oddělených xxxxxxx a xx 72 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx první xxxxxxxxx XXX xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xx 4 dny; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxx (xxx, ústa), xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobný xxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx minimálně xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxxx (pro xxxxxxx), xxxxxx filtrační xxxxxxxxx xxxxxxx 94 % dle příslušných xxxxx (xxxx. XXX2, XX95), zdravotnická obličejová xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (pro xxxxxxx) xxxxx XXX XX 14683+XX, xxxxx xxxxx šíření kapének.

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 102/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28.3.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 102/2021 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 20.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.