Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021 do 29.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 201)

101/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

101

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxx 2021 č. 201

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 27. února 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx návštěvy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx, ve kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x výjimkou:

- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxx 3,

- xxxxxxx nezletilých xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x omezenou svéprávností,

- xxxxxxx pacientů x xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx v terminálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění,

2. xxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx dlouhodobá xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxx navštěvující xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, a xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, xxxxx absolvovaly xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX vyšetření xxxx XXX test xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx viru XXXX XxX-2 s xxxxxxxxxx výsledkem x xxxxxx x xxx xxxxxx, a xx xxxxx, xxxxx x xxxx 90 dnů xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x xxxxxx x xxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx některou z xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx XX95 bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx [x xxxxxxxx xxxx do xxxx xxx xxxx, které xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest, x x xxxxxxxx xxxx od dvou xx xxxxxxxx xxx xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), který xxxxx xxxxxx kapének], x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí osoby xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx tyto podmínky:

- xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx dítěte xxxx osoba žijící x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx probíhat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokoji xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízením,

- xxxx zamezen kontakt xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx do porodního xxxxxx nebo xxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 xX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19,

- třetí xxxxx používá xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepostačuje),

4. x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x domovů xx zvláštním xxxxxxx x všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §44, 49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) omezuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx POC xxxxx xx přítomnost xxxxxxxx xxxx SARS CoV-2, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx RT-PCR vyšetření xxxx XXX test xx xxxxxxxxxx antigenu xxxx SARS CoV-2 x xxxxxxxxxx výsledkem x xxxxxx x xxx doklad, x xx xxxxx, xxxxx x xxxx 90 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x xxxxxx x xxx xxxxxx; xxxxx navštěvující xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x uvedených podmínek, xxxx xxxxxxx návštěvu xx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dýchacích cest, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx KN95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx, xxxxx nemusí mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxx xx xxxx do xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích cest (xxx, ústa), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx], x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stadiu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele.
 

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 101/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021 xx 00:00 xxx. xx dne 28.3.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Právní předpis x. 101/2021 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 132/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 20.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.