Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021 do 29.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 201)

101/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

101

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 č. 201

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 196 ze xxx 26. února 2021, kterým vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na pracovištích, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x výjimkou:

- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx podle xxxx 3,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx u všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx následná lůžková xxxx, xxx, že xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxx navštěvující xxxxxxxx xx podrobí xxxx zahájením xxxxxxxx XXX testu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx viru XXXX CoV-2, x xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, xxxxx absolvovaly xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx návštěvy XX-XXX xxxxxxxxx nebo XXX xxxx xx xxxxxxxxxx antigenu viru XXXX CoV-2 x xxxxxxxxxx výsledkem x xxxxxx o xxx xxxxxx, a xx xxxxx, xxxxx x xxxx 90 xxx xxxxx xxxx návštěvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx o xxx doklad; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx některou x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxx respirátor xxxxx XXX2 nebo XX95 bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx [x výjimkou xxxx do xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx ochranný xxxxxxxxxx dýchacích cest, x s xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx let xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx], a xxx dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx žijící x xxxxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti,

- xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokoji xxxx xxxx x xxxxxxxx sociálním zařízením,

- xxxx xxxxxxx kontakt xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx rodičkami,

- xxxxx xxxxx xx podrobí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 oC x xxxxxxx xxxx příznaky xxxxxxxxxx COVID-19,

- třetí xxxxx používá xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx),

4. x xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službám v xxxxxxxx formě (xxxxx §44, 49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách) xxxxxxx xxxxxxxx uživatelů xxx, xx návštěvu lze xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx uživatele se xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx antigenu xxxx SARS XxX-2, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx nejpozději 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx xxxx XXX xxxx xx xxxxxxxxxx antigenu xxxx SARS CoV-2 x xxxxxxxxxx výsledkem x doloží x xxx doklad, x xx osoby, xxxxx x xxxx 90 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx x xxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx některou x xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podmínky, xx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxx dýchacích cest, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy XXX2 xxxx KN95 bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx [x xxxxxxxx xxxx do xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx dětí xx xxxx xx patnácti xxx xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), který xxxxx xxxxxx xxxxxxx], x xxx dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx stadiu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele.
 

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 101/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021 xx 00:00 xxx. xx dne 28.3.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 101/2021 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 132/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.