Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 200)

100/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

100

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 200

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, kterým xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 27. února 2021 od 00:00 xxx.:

1. provoz vysokých xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx poboček působících xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx školy"), x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx v jeden xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx na:

a) účast xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné lékařství, xxxxx lékařství, xxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x středních xxxxxxx xxxx školských xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx za xxxxxx nejvýše 10 xxxx,

x) účast xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (pouze xxxxx student a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx škol, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 1,

3. provoz středních x vyšších xxxxxxxxx xxxx a konzervatoří xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xx tak, xx zakazuje osobní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxx zřízených při xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přípravy žáků x xxxxxxxx zdravotnických xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxx xxxx student x xxxxx pedagogický xxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, absolutorií x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx omezení xxxxx xxxx,

x) xxxxxx zkoušek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 osob,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx náhradních xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxxx výuka xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na základním xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou:

a) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx xxxx žák, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zástupce),

s xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx probíhat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxx mateřských xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mateřské xxxxx, x xxxxxxxx mateřské xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx výukou xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v základní xxxxxxxx škole, xx xxxxxxx cizích xxxxxx x xxxxx výukou xx vzdělávacích institucích x na jazykovém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xx xxxxx konat xx xxxxxx nejvýše 10 xxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx klubů x xxxxxxxx družin, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxx výchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to tak, xx zakazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x studentům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

10. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx škol xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx není zpěv, x výjimkou:

a) mateřských xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, a to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx škol,

b) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x studijních xxxxxxxx xxxxxxxx škol, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

12. provoz mateřských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, konzervatoří, vyšších xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx vstup xxxxxxx xxxx (xxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx nutných xxxxxxxxx, x tím, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 100/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.2.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

135/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 100/2021 Xx. a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 112/2021 Xx., xx znění změny xxxxxxxxx xxx č. 130/2021 Xx.

x účinností xx 22.3.2021

147/2021 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.