Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 199)

99/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

99

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 199

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx x xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx zahájily xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, spočívající x:

1. xxxxxxx práce x státní služby xxxxxxx na xx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx být bezpodmínečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nutném rozsahu x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nouzového xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"),

2. omezení osobního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx správy (x xxxxxxxx, s xxxxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx úroveň; xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx telefonického xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx to možné, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x úředních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx veškerých xxxxxxxxx od xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li zřízeno; xxxx, xxx xx xx možné, xx xxxxxxxxxxx elektronická xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxx hygienických opatření,

d) xxxx uvedená xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx vnitřní xxxx zaměstnanců x xxxxx xxxxxx,

3. zajišťování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nutno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření vůči xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx oddělených skupin xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dálku).

Provedou:

členové vlády,

vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 99/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx od 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.