Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 199)

99/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

99

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 26. února 2021 č. 199

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxx"), xxx x xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xx xxxxxx, xxxxxxx výkon xxxx xxx bezpodmínečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x služeb xxxxxxx správy x xxxxxxxx nutném xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx agendy xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření nutná x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"),

2. omezení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxx (x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kontaktu xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím pracoviště xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx; xxxx, xxx xx xx možné, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx ke xxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxx xxxxxx x institucí, xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx provádí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx použijí x pro vnitřní xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx orgánu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxx počtem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx činnosti orgánu xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxx zaměstnanců neohrozilo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx oddělených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dálku).

Provedou:

členové vlády,

vedoucí xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 99/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

147/2021 Xx., o xxxxx krizových xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.