Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 199)

99/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

99

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxx 2021 x. 199

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x účinností ode xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx práce x xxxxxx služby xxxxxxx xx ty xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu; xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nutná x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úředních xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

2. omezení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx správy (x xxxxxxxx, s xxxxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx osobami (dále xxx "klienti/veřejnost") xx xxxxxxxx nutnou xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, elektronického xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx případech, kdy xx to xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x úředních xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx klientů/veřejnosti xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx; xxxx, xxx je xx možné, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace,

c) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxx xxxxxx x institucí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kontakt; xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vždy nejnižším xxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 99/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.2.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

147/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.