Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 (č. 196)

96/2021 Sb.

Usnesení

č. 146/2021 Sb.

INFORMACE

96

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 196

vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, 

vyhlašuje

pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXX

xx xxxx 30 xxx xx 00:00 xxxxx dne 27. xxxxx 2021.

Xxxxx

X. nařizuje xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x koordinovat xxxxx xxxxx xxxx X. tohoto xxxxxxxx,

2. xxxxxx vlády xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavem, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx ministerstvo xxxx x rámci xxxxx pravomocí, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx budou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx vydaná x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 27. února 2021 x 00:00 xxxxx x jeho xxxxxxxx končí xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx jeho účinnosti.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 96/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

146/2021 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx viru XXXX XxX-2

x xxxxxxxxx od 26.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.