Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 (č. 196)

96/2021 Sb.

Usnesení

č. 146/2021 Sb.

INFORMACE

96

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxx 2021 č. 196

xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 

xxxxxxxxx

xxx xxxxx Xxxxx republiky x důvodu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky

NOUZOVÝ XXXX

xx dobu 30 xxx xx 00:00 xxxxx xxx 27. xxxxx 2021.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 xxxx. a) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o krizovém xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx vlády požádat xxxxx o předchozí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyhlášeným xxxxxxxx stavem, xxxxx xxxx vlády xxxx xxx xxxxxx ministerstvo xxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovišti xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného prvku xxxxxxxx infrastruktury, na xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx vydaná x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poslaneckou sněmovnu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 27. února 2021 x 00:00 xxxxx a jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 96/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

146/2021 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx viru XXXX XxX-2

x xxxxxxxxx xx 26.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.