Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 (č. 196)

96/2021 Sb.

Usnesení

č. 146/2021 Sb.

INFORMACE

96

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxx 2021 x. 196

xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 

xxxxxxxxx

xxx xxxxx České republiky x důvodu ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX CoV-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXX

xx xxxx 30 xxx xx 00:00 xxxxx xxx 27. xxxxx 2021.

Vláda

I. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krizová xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx vlády xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx X. xxxxxx usnesení,

2. xxxxxx xxxxx požádat xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx k opatřením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vlády xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx před xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přítomnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na xxx xx budou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx vydaná x xxxxxx ochranná x xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx X. tohoto xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 27. února 2021 v 00:00 xxxxx a jeho xxxxxxxx xxxxx uplynutím 30 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 96/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

146/2021 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2

x xxxxxxxxx od 26.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.