Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.02.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

82/2021 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

82

XXXXX

xx dne 12. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, ve xxxxx xxxxxx č. 584/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx zákona x. 584/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx xxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxx vzniku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxxx opatření xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx zařízení, xx kterém jsou xxxxxxxxxxx zdravotní x xxxxxxxx služby jejich xxxxxxxxxxxxxx.".

2. X §4 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx slova "xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) bodech 12 x 13 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.".

3. X §5 odst. 2 xx písmeno x) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx písmene b).

4. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období, xxxxx xx vázána xx xxxxxxxx xxxxx §1, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kompenzační xxxxx xxxxx xxxxxx x. 461/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 82/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.2.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.