Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.02.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

82/2021 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

82

ZÁKON

ze xxx 12. xxxxx 2021,

kterým xx xxxx xxxxx č. 461/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx omezením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxx x. 584/2020 Sb.

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 461/2020 Sb., x kompenzačním bonusu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo omezením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx zákona x. 584/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx jiným orgánem xxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označovaným xxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxxx opatření xxxxxxx v zákazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

2. V §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx slova "xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §5 písm. x) bodech 12 x 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.".

3. X §5 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx b).

4. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx opatření podle §1, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx předcházející xxxxxxxxxx xxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Vznikl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 461/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus znovu xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 82/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.2.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.