Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.02.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

82/2021 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

82

ZÁKON

ze xxx 12. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu v xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx omezením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem koronaviru XXXX CoV-2, xx xxxxx xxxxxx x. 584/2020 Xx.

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx xxxxx xxxxxx x. 584/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiným orgánem xxxxxxx xxxx nebo x tomu oprávněnou xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a prevenci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

2. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx se xxxxx "xx neplatí, xxxxx xx jedná o xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx účast na xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x důvodů uvedených x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx písmene b).

4. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Podmínka xxx vznik nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx poslední kalendářní xxx xxxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle §1, se xxxxxxxx xx splněnou, také xxxxx je xxxxxxx xxx předcházející kalendářní xxx.".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Vznikl-li xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 461/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx znovu xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 82/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.2.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.