Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.02.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

82/2021 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

82

XXXXX

xx dne 12. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 461/2020 Xx., o xxxxxxxxxxxx bonusu v xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx zákona č. 584/2020 Sb.

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx xxxxxx x. 584/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 se xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xx xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx moci xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označovaným xxxx XXXX CoV-2, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v zákazu xxxx omezení činnosti xxxx xxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

2. V §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, x nichž xxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) bodech 12 x 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §5 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxx b).

4. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx kompenzační bonus xx poslední kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §1, xx považuje xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx předcházející kalendářní xxx.".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Vznikl-li xxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 461/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx pro xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 82/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.2.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.