Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.02.2021.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

76/2021 Sb.

Nařízení

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

76

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 15. xxxxx 2021,

kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 172/2020 Xx., x použití Xxxxxx České republiky x záchranným xxxxxx

x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru SARS XxX-2, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 546/2005 Sb. x xxxxxx č. 46/2016 Xx.:

Xx. I

Nařízení xxxxx č. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx České republiky x záchranným xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx nařízení vlády x. 212/2020 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 453/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) X záchranným pracím xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx garantované xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx xxxxxxxx xxxxxxx 150 xxxxxx x xxxxx službě.

(3) Povolání xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2021.".

2. X §2 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx" a xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx "xxxx. 1 x 2".

Xx. II

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Ministr xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 76/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.2.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.