Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.02.2021.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

76/2021 Sb.

Nařízení

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

76

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 15. února 2021,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 172/2020 Xx., o xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 a §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 546/2005 Sb. x xxxxxx x. 46/2016 Sb.:

Xx. I

Nařízení vlády č. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx pracím x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 212/2020 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 453/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) X záchranným pracím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s testováním xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odběrových míst x xxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx povolává xxxxxxx 150 vojáků x xxxxx xxxxxx.

(3) Povolání xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 končí xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2021.".

2. V §2 se slovo "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx" x na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx "xxxx. 1 x 2".

Xx. II

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Metnar v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 76/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 17.2.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.