Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.02.2021.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

76/2021 Sb.

Nařízení

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

76

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 172/2020 Xx., o použití Xxxxxx České xxxxxxxxx x záchranným xxxxxx

x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Vláda xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 a §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 546/2005 Xx. x zákona x. 46/2016 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x záchranným xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru XXXX CoV-2, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 212/2020 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 453/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

"(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x činnostech xxxxxxxxx x testováním xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxxxxx xxxxxxx 150 xxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(3) Povolání xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2021.".

2. X §2 se xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx" a xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx "xxxx. 1 x 2".

Čl. II

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 76/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.2.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.