Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 167)

75/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

75

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 15. února 2021 x. 167

o xxxxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový stav x ve xxxxxx §5 písm. a) xx e) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx některých xxxxxx (krizový zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu ustanovení §5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxx 2021 od 00:00 xxx. xx xxx 28. února 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přerušit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §91 zákona x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zároveň xxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxxxxx stavu; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx službu, x xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxx x nezbytné xxxx x xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, x xx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx druh sociální xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb x xxxxxxx xxxxx x xxxxx bydliště xxxx x místě xxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx ochranných prostředků xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxx xx xxxxxxxxxx, rouška, ústenka, xxxxx, xxx nebo xxxx prostředky, xxxxx xxxxx šíření kapének, x xx x xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxx, uživatelům xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx informovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x výskytu klinických xxxxxxxx COVID-19, xxxx x xxxxxxxx karanténě, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

5. poskytovatelům sociálních xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx podle §57 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx za předpokladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx;

XX. ukládá xxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vést xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řídit poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 75/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 16.2.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.