Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 167)

75/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

75

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxx 2021 č. 167

x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx vláda v xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /označovaný xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový stav x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx krizové situace, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx opatření, tímto xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 16. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. února 2021 xx 23:59 xxx.

X. nařizuje

1. poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §91 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx sociální xxxxxx, x xxxx změně,

2. xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nezbytné xxxx x cílem zajištění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob, x xx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx neváží xx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x materiálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx, a xx xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx xxxxxx (xxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx osoby) xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x terénní xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest (nos, xxxx), xxxx xx xxxxxxxxxx, rouška, ústenka, xxxxx, xxx nebo xxxx prostředky, které xxxxx šíření xxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neslučitelných x touto xxxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb x xxxxxxx formě x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x zjištěném xxxxxxxxxx XXXXX-19 u xxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx registrace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §57 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx předpokladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx technického zabezpečení, x xx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx;

XX. ukládá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx informovat x xxxxxxxxx vést xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxxxx, metodicky xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx služeb po xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 75/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 16.2.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.