Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 167)

75/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

75

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxx 2021 x. 167

o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 písm. x) x x) krizového xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28. xxxxx 2021 do 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přerušit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx základě uzavřené xxxxxxx x uživatelem xxxxx §91 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxx; poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx službu, x této xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, x xx x poskytnutí xxxxxxxxxx činností, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x terénní formě x místě xxxxxxxx xxxx x místě xxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxx (nos, xxxx), xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx šíření xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx informovat příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x zjištěném xxxxxxxxxx XXXXX-19 u xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

5. poskytovatelům sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (noclehárny), poskytovat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nezbytně nutné xxxx xxxxx §57 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx personálního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vést xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování péče xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx při xxxxxx provádění x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 75/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.2.2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.