Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 167)

75/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

75

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 15. února 2021 č. 167

x xxxxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx stavu

V návaznosti xx xxxxxxxx vlády č. 125 xx dne 14. února 2021, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx SARS CoV-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxx 2021 od 00:00 xxx. xx xxx 28. února 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb přerušit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx uzavřené xxxxxxx x uživatelem xxxxx §91 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx poskytování služby x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx stavu; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx míře x cílem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx stavu,

3. xxxx xxxxxx (xxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x místě xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, ústenka, xxxxx, xxx xxxx xxxx prostředky, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče neslučitelných x touto xxxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxx, uživatelům xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x terénní formě x výskytu klinických xxxxxxxx XXXXX-19, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxx, klienta xx xxxxxx xxxxx, a xx neprodleně xx xxxxxxxx,

5. poskytovatelům sociálních xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §63 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (noclehárny), xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx klientů x nezbytně xxxxx xxxx xxxxx §57 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx personálního a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. ukládá xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx informovat x xxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxxxx, metodicky xx vést při xxxxxx provádění x xxxxxxxxx řídit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx trvání nouzového xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí,

poskytovatelé x xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 75/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.2.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.