Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 143)

74/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

74

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 x. 143

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. xxxxx 2021, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx dne 15. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28. xxxxx 2021 do 23:59 hod.

ukládá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálních dávek x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Ministerstvu xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 111/2006 Sb., o pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx:

1. x řízeních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx prvním xxxxxx x xxxxxx xxxxxx písemného xxxxxxxx, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x řízeních zahájených xx žádost, kdy xx nesporné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx; x xxxxxxxxx, xxx které zákon xxxxxxx, že se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx se nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx o xxxxx x o xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx lze podat xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ofotografovanou s xxxxxxxxxxxxx podpisem, s xxxxxxxxxxxxx nebo ofotografovanými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx; pokud byla xxx podání xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx využita možnost xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxxxx povinnost podání xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx správního xxxx, xxxxx Úřad xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok, výši xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věta xxxxxxx,

4. xxx přídavek xx dítě x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte je xx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, x je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxx účely xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte xxxx xxx zachována xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx osobou xxxxxxxx,

5. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx zdržuje; xxxxxxxxxx §67 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,

generální xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 74/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 do 23:59 hod.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.