Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 143)

74/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

74

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 14. února 2021 x. 143

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 15. února 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx Xxxxx práce České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx:

1. x řízeních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx může být xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx věci; x xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx písemného xxxxxxxx, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou,

2. x řízeních xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxx x xxxx výši, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; x případech, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx úkonem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních rukou,

3. xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat xxx elektronicky xx xxxxxxxxx předepsaném Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; pokud xxxx xxx podání žádosti x dávku xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možnost xxxxxx podání způsobem xxxxxxxx v §37 xxxx. 4 větě xxxxx správního řádu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx doplnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §37 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx xxxxx České republiky x takovému xxxxxxxxx xxxx doplnění xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebude-li zjištěn xxxx, a xx xxxxxxxxx výplata přídavku xx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. x xxxxxxxxx x opakující xx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušnost krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; ustanovení §67 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,

generální xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 74/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.