Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 143)

74/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

74

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 143

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. xxxxx 2021, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

xxxxxx x xxxxxxxxx plynulosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením Xxxxx práce České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx postupovat xx xxxx trvání nouzového xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákona č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx:

1. v řízeních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx; v xxxxxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být prvním xxxxxx x řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx nároku xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx; v případech, xxx které xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx nevydává, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxx ofotografovanou s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x dávku xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxx vyhlášeného nouzového xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxx první xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Úřad xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx potvrzení xxxx doplnění xxxxxxx; xxx xxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok, xxxx xxxx xxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte stanovena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, x je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx dosavadnímu xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx osobou xxxxxxxx,

5. x xxxxxxxxx x opakující xx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce Xxxxx xxxxxxxxx řídí xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §67 xxxx. 1 x 2 zákona x. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nepoužije.

Provedou:

ministryně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 74/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 hod. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.