Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 143)

74/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

74

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 143

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. g) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx dne 15. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x státní sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx dětí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx:

1. x řízeních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; x xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx stanoví, xx xx rozhodnutí nevydává, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x řízeních xxxxxxxxxx xx xxxxxx, kdy xx nesporné xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; v xxxxxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx o dávku x x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisem, s xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx; pokud byla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením v xxxx vyhlášeného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx v §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx správního řádu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud Xxxx xxxxx České republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věta xxxxxxx,

4. pro xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx xx xx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebude-li xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxx přídavku xx xxxx x xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx; xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce Xxxxx republiky xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §67 xxxx. 1 x 2 zákona x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 74/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 do 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.