Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 141)

73/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

73

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 14. února 2021 x. 141

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x e) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx v den xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxxxxx provádějícího xxxxxxx xxxxxxxx nebo napomáhajícího x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx v nouzovém xxxxx; podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx splněné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxxxxx xx napomáhajícího x xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; sdělení x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky zaměstnavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§42g odst. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 73/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 hod. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.