Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 141)

73/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

73

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. února 2021 x. 141

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx dne 28. xxxxx 2021 do 23:59 xxx.

X. nařizuje xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx modré karty, xxxxxxxxxx x den xxxxxxx oznámit změnu xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se o xxxxxxxxxxxxxx provádějícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; podmínky xxx xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxx xx splněné xxxxxxxx oznámením, pokud xx současně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provádějícího xx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx krizových opatření x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; sdělení x splnění podmínek Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx nutnosti splnění xxxxxxxx šesti měsíců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§42g xxxx. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 73/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 hod. xx 28.2.2021 do 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.