Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 141)

73/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

73

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 č. 141

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 15. února 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 do 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxxx provádějícího xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxxxxx xx napomáhajícího x xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxx podmínek Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nevydává;

II. xxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele xxx nutnosti xxxxxxx xxxxxxxx šesti xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§42g xxxx. 7 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 73/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 do 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.