Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 137)

71/2021 Sb.

Usnesení

Příloha k usnesení vlády č. 71/2021 Sb.

INFORMACE

71

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 x. 137

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, kterým xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xx čestné xxxxxxxxxx

1. xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx sjednaný xxxx práce xx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxx-xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příloze č. 2 xxxxx XX. xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxx 1, 2, 4, 5 a 13 xxxxxxx přílohy, x x xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx lékařská xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx čestného prohlášení, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ucházející se x zaměstnání, xx xxxxxx v příloze xxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu,

2. osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 odst. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx.; čestné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkaz, xx platné nejdéle xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské xxxxxxxxx není xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx nouzového stavu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

XXX. xxxxxx

1. považovat xx xxxxxx platné xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx nouzového stavu, x xx

x) lékařské xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vstupních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxxxx x. 373/2011 Xx. x xxxxx §10 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxx periodických xxxxxxxxxx prohlídek xxxxx §11 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx. po xxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx závěr xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx ode dne xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxx závěr lékařského xxxxxxx uvádí, že xxxxxxxxxx osoba xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx posuzována, je xxxxxxxxx s xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxx §12 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vyhlášeného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxx nejvýše

i) 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx nouzového stavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxx závěr xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x podmínkou,

2. xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zákona č. 373/2011 Sb. xxxx jiného právního xxxxxxxx oprávněni, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx bodu X. xxx xxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx nebo xxxx XXX/1 pro platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxx k usnesení xxxxx č. 71/2021 Xx.

(xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 137)

XXXXXX PROHLÁŠENÍ

Jméno x xxxxxxxx: ........................................

Datum xxxxxxxx: ..........................................

Xxxxxxxx: .......................................................

xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 137 xx dne 14. xxxxx 2021 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx prohlašuje, xx:

1) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx...............;

2) xxx/x xxxxxxxxxx xxxxxx/x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx i x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx bude xxxxxxxxx x x ní xxxxxxxxxxxxx riziky (xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zátěž, xxxxxxxx polohy, xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, zraková xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx manipulační xxxxxxxx, xxx.), jakož x že xxxxxxxxxxx/x xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx x xx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx vykonávat;

3) v xxxxxxxxxx 21 dnech xxxxxxxxxxx/x některý xx xxxxx s vysokým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, označovaný jako XXXX XxX-2, xxxxx xxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

4) netrpí xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx);

5) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxxxxx ve výrobě x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1 (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), že xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx potravin xx xxxxx, xx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) xxx x xxxx xxxx čestné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uplatňovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dodržovat zásady xxxxxx x provozní xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

X............................................................xxx......................................................
&xxxx;

....................................................................................

xxxxx x xxxxxxxx

Informace

Právní xxxxxxx č. 71/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 do 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1 Tj. xx xxxxxx zákona č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.