Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 136)

70/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

70

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. února 2021 x. 136

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. února 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tímto x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 15. února 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxx trvalý pobyt xx území Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx zemřelého, které xx xx xxx 15. února 2021 xxxxxxx xx území Xxxxx republiky;

II. ukládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se nepřihlíží x omezujícím limitům xxxxxxx xxxxxxxxxx obcí.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 70/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 hod. xx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.