Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 136)

70/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

70

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 136

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. zakazuje xxxxxxxxx tělo osoby xxxxxxx mimo území Xxxxx republiky, která xxxx státním občanem Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx, které xx ke xxx 15. xxxxx 2021 xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx;

XX. ukládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx limitům xxxxxxx stanoveným xxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 70/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 do 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.