Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 134)

68/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

68

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 134

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x účinností xxx xxx 15. února 2021 xx 00:00 xxx. do dne 28. února 2021 xx 23:59 xxx. xxxxxxx volný xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx

X. xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx území okresů Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx území xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx nemají xx xxxxx okresů Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, pohyb x xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxxx:

1. xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx situace,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx, xxxx x studentů účastnících xx vzdělávání x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx dáno omezení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 14. xxxxx 2021 č. 129, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx cest, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx činnosti x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činitele,

5. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nezbytných potřeb xxxx příbuzných x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx jinou xxxxx (xxxx. dobrovolnictví, xxxxxxxxx xxxxxxx), zajištění péče x xxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx zajištění nezbytného xxxxxxxxx příbuzných x xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovodu xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxx,

8. nezbytných cest xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx,

9. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

10. xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx do registrovaného xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx,

11. xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx

x) všem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx I. xxxxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výjimek,

b) xxxx xxxxxx pobývajícím x pohybujícím se xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx I/2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví xx dne 7. xxxxxxxx 2020, x. x. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxxxxx obličejovou xxxxx (xxxxxxxxxxx rouška) nebo xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ventilu x xxxxxxxxx účinností xxxxxxxxx XXX2, XX95 xxxx X95, x xx

- xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxxx místa trvalého xxxxxx, bydliště xxxx xxxxx ubytování,

- x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech x xxxxxxxxx prostranstvích, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 osob xxxxxxxxxx xx sebe méně xxx 2 metry, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x členy xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X. x bodu XX. písm. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx prokazatelně xxxx xxxxx daného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx tranzitujícím xx xxxxxxxx zastavovat xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xx xxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxxxxx na všech xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálenost 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx místy xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx dochází xx zvýšené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx společných xxxxxxxxxx, xxx

1. byla xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření vedoucí x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx shlukování xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práce x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx, managementu xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracoviště, xxxxxxx hygieně xxxxx x prostředí,

2. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx práci, xxxxxxxx xx jinou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na místo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx služby,

3. xxxx xxxxxxxxx možnost provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tři xxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Informace

Právní předpis x. 68/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.