Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 133)

67/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

67

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 x. 133

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode xxx 15. února 2021 xx 00:00 hod. xx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx návštěvy:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 9 x 10 a xxxxx §28 odst. 2 tohoto xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 129/2008 Xx., x výkonu xxxxxxxxxxxxx detence a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx;

XX. xxxxxxxxx, že výjimku x xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 67/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.