Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 133)

67/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

67

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 133

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx ode xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx 28. xxxxx 2021 do 23:59 xxx.

X. zakazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x v ústavech xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx návštěvy:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx č. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 9 x 10 x xxxxx §28 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 169/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 129/2008 Xx., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxx x §10 odst. 2 xxxxxx xxxxxx;

XX. xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 67/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 do 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.