Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 133)

67/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

67

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 133

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 15. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx ve xxxxxxxxx věznicích, xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 293/1993 Xx., o výkonu xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; zákaz xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 9 x 10 a xxxxx §28 xxxx. 2 tohoto xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx uskutečňované xxxxx §19 zákona č. 169/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- chovanců xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx č. 129/2008 Xx., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x §10 odst. 2 xxxxxx xxxxxx;

XX. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx udělit xxxxxxxxxx spravedlnosti.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 67/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.2.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.