Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 133)

67/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

67

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 č. 133

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 15. února 2021 xx 00:00 hod. xx 28. xxxxx 2021 do 23:59 xxx.

X. zakazuje xx xxxxxxxxx věznicích, věznicích x v ústavech xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §14 xxxxxx x. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §14 odst. 9 x 10 x xxxxx §28 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §19 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 129/2008 Xx., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx; xxxxx xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 2 tohoto xxxxxx;

XX. xxxxxxxxx, že výjimku x tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 67/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 do 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.