Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 132)

66/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

66

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. února 2021 x. 132

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx dne 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx se zvláštním xxxxxxx), xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx splněny tyto xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx návratu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx 72 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx první antigenní XXX xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxx 3 xx 4 dny; xxxxxxxx xx oddělených xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxx XXX2 xxxx XX95.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 66/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.