Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 132)

66/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

66

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 132

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 15. února 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 do 23:59 xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sociální služby xxxxx §49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx pro seniory, xxxxx se zvláštním xxxxxxx), xxx x xxxxxxx vycházky xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služba, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx návratu bude xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx 72 xxxxx xx xxxxxxxx vycházky xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX test, který xxxx xxxxxxxxx za xxxxx 3 až 4 xxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor xxxx ukončeno v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu vycházky xxxxxxxxxx alespoň třídy XXX2 xxxx XX95.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 66/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 hod. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.