Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 132)

66/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

66

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 14. února 2021 x. 132

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. xxxxx 2021, kterým vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 15. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28. xxxxx 2021 do 23:59 xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx xxx seniory, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxx v xxxxxxx vycházky xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx poskytována xxxxxxxx xxxxxx, x xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxx splněny xxxx xxxxxxxx:

1. vycházka xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx bezprostředně xx návratu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx 72 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx první xxxxxxxxx XXX xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxx 3 xx 4 dny; umístění xx oddělených prostor xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx testů,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx používá x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx třídy XXX2 xxxx XX95.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 66/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.