Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 131)

65/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

65

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 131

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. února 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx ode dne 15. února 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx akutní lůžková xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžková xxxx, x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxx porodu ve xxxxxxxxxxxxx zařízení za xxxxxxxx xxxxx xxxx 3,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- návštěv pacientů x omezenou xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx pacientů v xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx následná lůžková xxxx, xxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx za podmínky, xx xxxxx navštěvující xxxxxxxx se podrobí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, a xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxx, xxxxx absolvovaly xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX vyšetření xxxx XXX xxxx xx xxxxxxxxxx antigenu viru XXXX XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxx xxxxxx, x xx xxxxx, které v xxxx 90 xxx xxxxx dnem návštěvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxx x xxx doklad; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx některou x xxxxxxxxx podmínek, může xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx minimálně xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx XX95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [x xxxxxxxx xxxx do xxxx xxx xxxx, které xxxxxx xxx ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxx od dvou xx patnácti xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx ochranný prostředek xxxxxxxxx cest (xxx, xxxx), který brání xxxxxx xxxxxxx], x xxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxx třetí osoby xxx porodu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxx podmínky:

- xxxxx osobou je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x rodičkou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx probíhat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokoji xxxx xxxx x xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx,

- xxxx zamezen kontakt xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- třetí xxxxx se xxxxxxx xxxxxx teploty xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 °X x xxxxxxx nemá příznaky xxxxxxxxxx COVID-19,

- xxxxx xxxxx používá xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako minimální xxxxxxx dýchacích cest (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx),

4. x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a domovů xx xxxxxxxxx režimem x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx formě (xxxxx §44, 49 a 50 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) omezuje xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx návštěvu lze xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx POC xxxxx xx přítomnost xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx xxxx POC test xx xxxxxxxxxx antigenu xxxx SARS XxX-2 x xxxxxxxxxx výsledkem x xxxxxx o xxx xxxxxx, x xx xxxxx, které x době 90 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prodělaly onemocnění XXXXX-19 a xxxxxx x tom xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx některou x xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxx xxxxxxxxx cest, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy XXX2 xxxx XX95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [s xxxxxxxx dětí xx xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx kapének], x při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx uživatelů v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze návštěvu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 65/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.