Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 131)

65/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

65

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. února 2021 č. 131

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx dne 28. xxxxx 2021 do 23:59 xxx.

1. xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx kterých se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžková xxxx, x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení za xxxxxxxx podle bodu 3,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lůžková xxxx, xxx, xx xxxxxxxx xxx připustit xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX testu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx viru XXXX XxX-2, x xx x negativním xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx návštěvy XX-XXX xxxxxxxxx nebo XXX xxxx xx xxxxxxxxxx antigenu xxxx XXXX CoV-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxx xxxxxx, a na xxxxx, xxxxx v xxxx 90 dnů xxxxx xxxx návštěvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x doloží x xxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx návštěvy používá xxxxxx ochranné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx XX95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [s výjimkou xxxx xx dvou xxx xxxx, xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx patnácti xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), který brání xxxxxx xxxxxxx], x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx porodu xx xxxxxxxxxxxxx zařízení v xxxxxxx, xx nejsou xxxxxxx tyto podmínky:

- xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx dítěte xxxx xxxxx žijící x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx probíhat v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx boxu x xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx,

- xxxx zamezen kontakt xxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xx porodního xxxxxx xxxx boxu,

- xxxxx osoba má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 °X x xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako minimální xxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx roušek xxxxxxxxxxx),

4. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službám v xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §44, 49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx návštěvu xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx POC xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x xx s xxxxxxxxxx výsledkem; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby, které xxxxxxxxxxx nejpozději 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx xxxx POC xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 x negativním xxxxxxxxx x doloží x xxx xxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx x xxxx 90 xxx přede xxxx xxxxxxxx prodělaly xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx x tom doklad; xxxxx xxxxxxxxxxxx uživatele, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podmínky, že xx dobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx XX95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [s xxxxxxxx xxxx do xxxx xxx xxxx, xxxxx nemusí mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx, a x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), který xxxxx xxxxxx xxxxxxx], x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nevyléčitelného xxxxxxxxxx xxx návštěvu xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx režimová xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 65/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.