Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 131)

65/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

65

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 č. 131

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx dne 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx návštěvy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx lůžková xxxx, xx xxxxxxx xx poskytuje xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx porodu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx 3,

- návštěv nezletilých xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x omezenou svéprávností,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění,

2. xxxxxxx u všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx následná xxxxxxx xxxx, tak, že xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx navštěvující xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návštěvy XXX testu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, a xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx nebo XXX test na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx x xxxx 90 xxx xxxxx dnem návštěvy xxxxxxxxx onemocnění COVID-19 x xxxxxx o xxx xxxxxx; osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest, x xx xxxxxxxxx respirátor xxxxx XXX2 nebo XX95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [s xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x s xxxxxxxx xxxx xx dvou xx xxxxxxxx let xxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx brání xxxxxx xxxxxxx], x xxx dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx porodu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx dítěte xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti,

- xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx boxu s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx kontakt xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxx xx podrobí xxxxxx teploty před xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx boxu,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 °X a xxxxxxx xxxx příznaky xxxxxxxxxx XXXXX-19,

- xxxxx xxxxx xxxxxxx chirurgickou xxxxxx xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx),

4. x xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxx domovů xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem x všem odlehčovacím xxxxxxxxx službám x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §44, 49 a 50 zákona x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx návštěvu xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx xxxx XXX xxxx xx xxxxxxxxxx antigenu xxxx XXXX XxX-2 x negativním výsledkem x xxxxxx o xxx doklad, x xx xxxxx, xxxxx x xxxx 90 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxx x tom doklad; xxxxx navštěvující xxxxxxxxx, xxxxx splní xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxx dýchacích xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy XXX2 xxxx XX95 bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx [s xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx, xxxxx nemusí mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx, x x xxxxxxxx xxxx od xxxx xx xxxxxxxx xxx věku, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, ústa), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx], x xxx xxxxxxxx xxxxxxx režimových opatření xxxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 65/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.