Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 130)

64/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

64

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 14. února 2021 x. 130

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 15. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx a primátorovi xxxxxxxx města Xxxxx x místech, kde xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx školu xxxx xxxxxxx zařízení zřízené xxxxxx, obcí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx školství, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxx x děti xx xxxx xx 3 xx 10 xxx, xxxxxxx zákonní xxxxxxxx xxxx:

- zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx sborů,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx policie,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §115 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení x xxxxxx sociální práce xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx odborní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx republiky,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- pedagogickými xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní a xxxxxxxx výchovy,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx pošty, x. p., x xx bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx žáky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 30 dětech,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x hlavní xxxxx Xxxxx v xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxx směru,

5. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost hejtmanům x primátorovi hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x děti xx xxxx xx 3 do 10 xxx;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxx x §14 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 xxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxx školy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx I/1; xxxx X/2 xx X/5 xx použijí xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx krajů x primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy,

určená škola xxxx xxxxxxx zařízení,

zřizovatelé xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 64/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.