Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 130)

64/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

64

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 x. 130

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx x xxxxxxx školství, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxx x děti xx věku xx 3 xx 10 xxx, xxxxxxx zákonní xxxxxxxx jsou:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx policie,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

- xxxxxxxxxxx orgánů ochrany xxxxxxxxx zdraví,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §115 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxxx xx krajských x xxxxxxxx úřadech podle xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxx pracovníci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- zaměstnanci Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx vyřizují xxxxxx xxxxxx cizinců,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníky xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx pošty, x. x., x xx bez ohledu xx xx, zda xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx o děti xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 30 dětech,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávání xxxx podle xxxx 1,

4. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxx směru,

5. xxxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxx x primátorovi xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx věku od 3 xx 10 xxx;

XX. umožňuje xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx x §14 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxxxx děti xx xxxx od 3 xx 10 let xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu X/1; xxxx I/2 xx X/5 se xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy,

hejtmani xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxx škola xxxx xxxxxxx zařízení,

zřizovatelé xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 64/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.