Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 130)

64/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

64

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. února 2021 x. 130

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) x odst. 2 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 od 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. nařizuje

1. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x místech, kde xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx školu nebo xxxxxxx zařízení zřízené xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx svazkem xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx školství, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

- xxxxxxxxxxx orgánů ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

- zaměstnanci xxxxxxx x §115 xxxx. 1 x xxxxx zaměstnanci v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociální práce xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadech podle xxxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxx pracovníci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- zaměstnanci Úřadu xxxxx Xxxxx republiky,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyřizují xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxxxxxx xxxx nepedagogickými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x., a xx bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. vykonávat xxxx x xxxx xxxxx bodu 1 xx skupinách po xxxxxxx 30 xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x hlavní xxxxx Xxxxx v xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx 1,

4. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních v xxxxx směru,

5. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zřizovatelům xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hejtmanům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx od 3 xx 10 xxx;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx s §14 xxxx. 6 xxxxxxxxx zákona stanovit xxxxx místních potřeb xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx od 3 xx 10 let xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X/1; xxxx X/2 až X/5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení,

zřizovatelé xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou působností

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 64/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.