Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 130)

64/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

64

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 x. 130

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28. xxxxx 2021 do 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx x primátorovi xxxxxxxx xxxxx Prahy x místech, xxx xx taková xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx,

- zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §115 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociální práce xx krajských x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx pracovníci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- zaměstnanci Finanční xxxxxx Xxxxx republiky,

- xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx nepedagogickými xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- pedagogickými xxxx nepedagogickými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

- zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školního stravování,

- xxxxxxxxxxx České xxxxx, x. p., x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxx děti xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x děti xxxxx bodu 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 30 xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x metodicky xxxx xxxxx x hlavní xxxxx Prahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávání xxxx xxxxx xxxx 1,

4. hejtmanům xxxxx x primátorovi xxxxxxxx xxxxx Xxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxx xxxxx,

5. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx určených xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hejtmanům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávání xxxx x děti xx věku xx 3 xx 10 xxx;

XX. xxxxxxxx hejtmanům xxxxx a primátorovi xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx x §14 odst. 6 xxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx potřeb xxxx nařízením další xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx děti xx xxxx od 3 xx 10 xxx xxxxx xxxxxxxxx nezbytnou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X/1; xxxx X/2 xx X/5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx xxxx školské xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 64/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 hod. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.